Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Parametri. Informācija skolēnam Informācija skolēnam.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienkāršs lineārs vienādojums ar parametru 2. izziņas līmenis vidēja 2p. (a-skaitlis)x=skaitlis
2. Lineārs vienādojums ar parametru 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Vienādojumam ir dota sakne, jānosaka parametra vērtība. Forma ax=a+b
3. Lineāra vienādojuma ar parametru sakņu eksistence 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Noteikt, ar kādu parametru sakne ir 0 vai saknes nav
4. Lineārs vienādojums ar diviem parametriem 2. izziņas līmenis augsta 8p. Vienādojums ar diviem parametriem
5. Nepilnais kvadrātvienādojums ar parametru 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nosaka sakņu skaitu atkarībā no parametra
6. Kvadrātvienādojuma ar parametru sakņu skaits 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Reducētais kvadrātvienādojums. 1; 2; neviena sakne
7. Daļveida vienādojums ar parametru 3. izziņas līmenis augsta 2p. Nosaka, ar kādu parametru ir viena sakne, ja skaitītājā ir kvadrātvienādojums, saucējā lineāra izteiksme. saknes risina ar Vjeta teorēmu
8. Vienādojums ar moduli un parametru I 2. izziņas līmenis augsta 2p. Noteikt, ar kādu parametra vērtību ir tieši viena sakne
9. Vienādojums ar moduli un parametru II 3. izziņas līmenis augsta 3p. Ar kādu parametra vērtību ir divas saknes. Kādas?
10. Vienādojums ar moduli un parametru III 3. izziņas līmenis augsta 2p. Ar kādu parametra vērtību nav sakņu?
11. Vienādojums ar moduli visām parametra vērtībām I 2. izziņas līmenis augsta 6,5p. Atrisina visām parametra vērtībām, tabula
12. Eksponentvienādojums ar parametru I 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Atrisinājuma eksistence. Labajā pusē lineāra izteiksme
13. Vienādojums ar moduli visām parametra vērtībām II 2. izziņas līmenis vidēja 7p. |x-skaitlis|=t. Atrisināt visām t vērtībām
14. Eksponentvienādojums ar parametru II 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Atrisināt visām parametra vērtībām. Labajā pusē lineāra izteiksme, doti atbilžu varianti.
15. Eksponentvienādojums ar parametru III 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Labajā pusē nepilnais kvadrātvienādojums
16. Eksponentvienādojums ar parametru IV 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Labajā pusē pilnais kvadrātvienādojums, atrisina ar Vjeta teorēmu
17. Eksponentvienādojums ar parametru V 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Labajā pusē nepilnais kvadrātvienādojums, risina ar sadalīšanu reizinātājos
18. Eksponentvienādojums ar parametru. Intervālu metode 3. izziņas līmenis augsta 3p. Daļveida nevienādība, intervālu metode
19. Eksponentvienādojums ar parametru. Sadalīšana reizinātājos 3. izziņas līmenis augsta 3p. Daļveida nevienādība, intervālu metode
20. Eksponentvienādojums ar parametru. Substitūcijas metode 3. izziņas līmenis augsta 3p. Ar kādu parametru ir viena sakne. Noteikt šo sakni
21. Logaritms ar parametru I 2. izziņas līmenis augsta 2p. Reizinājuma vienādība ar 0. (x-a)logx=0
22. Logaritms ar parametru. Sakņu skaits 3. izziņas līmenis augsta 4p. Reizinājuma vienādība ar 0. (x-a)logx=0 Dotas parametra vērtības, nosaka sakņu skaitu
23. Logaritms ar parametru II 2. izziņas līmenis augsta 2p. Reizinājuma vienādība ar 0. (x+a)logx=0. Sarežģīti spriedumi
24. Trigonometriskais pamatvienādojums ar parametru 2. izziņas līmenis vidēja 1p. sinx=a+skaitlis, cosx=a+skaitlis
25. Trigonometriskais vienādojums ar parametru 2. izziņas līmenis augsta 1p. Trigonometriskais vienādojums ar parametru
26. Parametrs, ar kuru pamatvienādojumam eksistē saknes 2. izziņas līmenis augsta 3p. Skaitļu izvēle. Pamatvienādojumu vērtību apgabala pārzināšana. Vērtīgi atkārtot pirms eksāmena
27. Parametrs, ar kuru pamatvienādojumam eksistē saknes 2. izziņas līmenis augsta 3p. Intervāla izvēle. Pamatvienādojumu vērtību apgabala pārzināšana. Vērtīgi atkārtot pirms eksāmena
28. Parametra vērtības, ar kurām pamatvienādojumiem eksistē saknes 2. izziņas līmenis augsta 3p. Doti intervāli. Pamatvienādojumu vērtību apgabala pārzināšana. Vērtīgi atkārtot pirms eksāmena
29. Parametra vērtības, ar kurām pamatvienādojumiem nav saknes 2. izziņas līmenis augsta 3p. Doti atsevišķi skaitļi. Pamatvienādojumu vērtību apgabala pārzināšana. Vērtīgi atkārtot pirms eksāmena
30. Vienādojuma naturālie risinājumi 3. izziņas līmenis augsta 4p. Cietais rieksts. Lineāra vienādojuma ar diviem mainīgajiem atrisināšana naturālos skaitļos.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Parametrs lineārā, daļveida un kvadrātvienādojumā 00:00:00 vidēja 14p. Pārbaudi prasmi risināt ar parametru!
2. Parametrs vienādojumā ar moduli 00:00:00 vidēja 12p.
3. Parametrs logaritmiskajā un eksponentvienādojumā 00:00:00 vidēja 19p.
4. Parametrs pamatvienādojumos 00:00:00 vidēja 4p. Gatavošanās eksāmenam
5. Parametrs trigonometriskā vienādojumā 00:00:00 vidēja 3p.