17. jūnijs - VĒSTURE
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Parametri. Informācija skolēnam Informācija skolēnam.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienkāršs lineārs vienādojums ar parametru 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. (a-skaitlis)x=skaitlis
2. Lineārs vienādojums ar parametru 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Vienādojumam ir dota sakne, jānosaka parametra vērtība. Forma ax=a+b
3. Lineāra vienādojuma ar parametru sakņu eksistence 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Noteikt, ar kādu parametru sakne ir 0 vai saknes nav
4. Lineārs vienādojums ar diviem parametriem 2. izziņas līmenis augsta 8 p. Vienādojums ar diviem parametriem
5. Nepilnais kvadrātvienādojums ar parametru 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka sakņu skaitu atkarībā no parametra
6. Kvadrātvienādojuma ar parametru sakņu skaits 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Reducētais kvadrātvienādojums. 1; 2; neviena sakne
7. Daļveida vienādojums ar parametru 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Nosaka, ar kādu parametru ir viena sakne, ja skaitītājā ir kvadrātvienādojums, saucējā lineāra izteiksme. saknes risina ar Vjeta teorēmu
8. Vienādojums ar moduli un parametru I 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Noteikt, ar kādu parametra vērtību ir tieši viena sakne
9. Vienādojums ar moduli un parametru II 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Ar kādu parametra vērtību ir divas saknes. Kādas?
10. Vienādojums ar moduli un parametru III 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Ar kādu parametra vērtību nav sakņu?
11. Vienādojums ar moduli visām parametra vērtībām I 2. izziņas līmenis augsta 6,5 p. Atrisina visām parametra vērtībām, tabula
12. Eksponentvienādojums ar parametru I 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Atrisinājuma eksistence. Labajā pusē lineāra izteiksme
13. Vienādojums ar moduli visām parametra vērtībām II 2. izziņas līmenis vidēja 7 p. |x-skaitlis|=t. Atrisināt visām t vērtībām
14. Eksponentvienādojums ar parametru II 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Atrisināt visām parametra vērtībām. Labajā pusē lineāra izteiksme, doti atbilžu varianti.
15. Eksponentvienādojums ar parametru IV 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Labajā pusē pilnais kvadrātvienādojums, atrisina ar Vjeta teorēmu
16. Eksponentvienādojums ar parametru V 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Labajā pusē nepilnais kvadrātvienādojums, risina ar sadalīšanu reizinātājos
17. Eksponentvienādojums ar parametru. Intervālu metode 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Daļveida nevienādība, intervālu metode
18. Eksponentvienādojums ar parametru. Sadalīšana reizinātājos 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Daļveida nevienādība, intervālu metode
19. Eksponentvienādojums ar parametru. Substitūcijas metode 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Ar kādu parametru ir viena sakne. Noteikt šo sakni
20. Logaritms ar parametru I 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Reizinājuma vienādība ar 0. (x-a)logx=0
21. Logaritms ar parametru. Sakņu skaits 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Reizinājuma vienādība ar 0. (x-a)logx=0 Dotas parametra vērtības, nosaka sakņu skaitu
22. Logaritms ar parametru II 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Reizinājuma vienādība ar 0. (x+a)logx=0. Sarežģīti spriedumi
23. Trigonometriskais pamatvienādojums ar parametru 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. sinx=a+skaitlis, cosx=a+skaitlis
24. Trigonometriskais vienādojums ar parametru 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Trigonometriskais vienādojums ar parametru
25. Parametrs, ar kuru dažādiem vienādojumiem eksistē saknes 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Skaitļu izvēle. Pamatvienādojumu vērtību apgabala pārzināšana. Vērtīgi atkārtot pirms eksāmena.
26. Parametrs, ar kuru pamatvienādojumam ir saknes 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Intervāla izvēle. Pamatvienādojumu vērtību apgabala pārzināšana. Vērtīgi atkārtot pirms eksāmena.
27. Parametra vērtības, ar kurām pamatvienādojumiem ir saknes 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Doti intervāli. Pamatvienādojumu vērtību apgabala pārzināšana. Vērtīgi atkārtot pirms eksāmena.
28. Parametra vērtības, ar kurām pamatvienādojumiem nav saknes 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Doti atsevišķi skaitļi. Pamatvienādojumu vērtību apgabala pārzināšana. Vērtīgi atkārtot pirms eksāmena.
29. Vienādojuma naturālie risinājumi 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Cietais rieksts. Lineāra vienādojuma ar diviem mainīgajiem atrisināšana naturālos skaitļos.
30. Eksponentvienādojums ar parametru III 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Labajā pusē nepilnais kvadrātvienādojums

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Parametrs lineārā, daļveida un kvadrātvienādojumā 00:20:00 vidēja 14 p. Pārbaudi prasmi risināt ar parametru!
2. Parametrs vienādojumā ar moduli 00:20:00 augsta 12 p.
3. Parametrs logaritmiskajā un eksponentvienādojumā 00:30:00 augsta 19 p.
4. Parametrs pamatvienādojumos 00:20:00 vidēja 4 p. Dažādi vienādojumi.
5. Parametrs trigonometriskos vienādojumos 00:20:00 vidēja 3 p.