Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

19p.
1. Eksponentvienādojums ar parametru. Substitūcijas metode II 3p.
2. Eksponentvienādojums ar parametru I 2p.
3. Eksponentvienādojums ar parametru IV 4p.
4. Eksponentvienādojums ar parametru. Intervālu metode 3p.
5. Eksponentvienādojums ar parametru. Substitūcijas metode 3p.
6. Logaritms ar parametru. Sakņu skaits 4p.