Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

4p.
1. Ar kādu parametru pamatvienādojumiem ir saknes 1p.
2. Parametrs, ar kuru pamatvienādojumam eksistē saknes 1p.
3. Parametrs, ar kuru pamatvienādojumam eksistē saknes 1p.
4. Parametra vērtības, ar kurām pamatvienādojumiem eksistē saknes 1p.