Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

3p.
1. Trigonometriskais pamatvienādojums ar parametru 1p.
2. Trigonometriskais pamatvienādojums ar parametru 1p.
3. Trigonometriskais vienādojums ar parametru 1p.