Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Konusam apvilkta piramīda Konusam apvilkta piramīda
2. Konusā ievilkta piramīda Konusā ievilkta piramīda

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Konusā ievilkta piramīda, izpratnes jautājumi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izpratnes jautājumi par konusā ievilktu piramīdu
2. Regulārā četrstūra piramīdā ievilkts un tai apvilkts konuss 1. izziņas līmenis zema 2p. Aprēķina kvadrāta R un r
3. Regulārā trijstūra piramīdā ievilkts un ap to apvilkts konuss 1. izziņas līmenis zema 2p. Aprēķina regulāra trijstūra R un r, ja dota mala
4. Regulārā sešstūra piramīdā ievilkts un ap to apvilkts konuss 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Aprēķina regulāra sešstūra R un r ar regulāra trijstūra h formulu
5. Konuss apvilkts ap piramīdu kuras pamatā ir taisnleņķa trijstūris. Aksiālšķēlums 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Lieto Pitagora teorēmu, zina konusa aksiālšķelumu, pazīst vienādsānu taisnleņķa trijstūri
6. Konusā ievikta piramīda, kuras pamats ir patvaļīgs trijstūris 2. izziņas līmenis augsta 3p. Aprēķina patvaļīga trijstūra R, konusa sānu virsmu. Izmanto Hērona formulu
7. Konuss ievilkts piramīdā, kuras pamatā ir patvaļīgs trijstūris 2. izziņas līmenis augsta 4p. Aprēķina patvaļīga trijstūra r. Izmanto Hērona formulu. Aprēķina konusa tilpumu
8. Konusā ievilkta regulāra četrstūra piramīda. Leņķis 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Aprēķina konusa tilpumu ja dota sānu šķautne un veidules leņķis ar pamatu 60 grādi
9. Konuss ievilkts piramīdā, kurai pamatā rombs. Konusa tilpums 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Aprēķina romba r, lieto sakarību taisnleņķa trjstūrī, aprēķina konusa V

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Konusā ievilkta reg. četrstūra piramīda. Parametri (2008. g.) Citi augsta 3p. Konusa tilpuma aprēķināšana

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Konuss un četrstūra piramīda 00:00:00 augsta 11p. Regulāra četrstūra piramīda, piramīda, kuras pamatā ir rombs
2. Konuss un trijstūra piramīda 00:00:00 augsta 11p. Konuss un regulāra trijstūra piramīda (R un r), piramīda, kuras pamatā ir taisnleņķa trijstūris (R) un piramīda, kuras pamatā ir patvaļigs trijsrūtis (R un r)

Mājasdarbu testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Konusa un piramīdas ģeometrikās kombinācijas 00:00:00 vidēja 9p. Regulāra četrstūra un sešstūra piramīda. Piramīda, kuras pamatā ir taisnleņķa trijstūris