Teorija

Konuss ir ievilkts piramīdā, ja piramīdas virsotne sakrīt ar konusa virsotni un konusa pamats ir ievilkts piramīdas pamatā.
1.svg
1. zīm.
  
Jebkuru regulāru piramīdu var apvilkt ap konusu.
Svarīgi!
Ap konusu var apvilkt tikai tādu piramīdu, kurai divplakņu kakta leņķi pie pamata ir vienādi.
Divplakņu kakta leņķi pie pamata ir vienādi regulārām piramīdām un tādām piramīdām, kuru augstums projicējas ievilktas riņķa līnijas centrā.
Zīmējumu veido atkarībā no uzdevuma satura, dažreiz pietiek uzzīmēt šīs ķermeņu kombinācijas pamatu, jo konusa un piramīdas augstumi ir vienādi.
 
Konusa pamata riņķa līnija ir ievilkta piramīdas pamata daudzstūrī.
5.svg
2. zīm.
Trijstūrī ievilktas riņķa līnijas centrs O ir bisektrišu krustpunkts.
9.svg
3. zīm.
Ievilktas riņķa līnijas centrs O kvadrātā ir diagonāļu krustpunkts.
 
Svarīgi!
Konusa rādiuss ir daudzstūrī ievilktas riņķa līnijas rādiuss.