Piramīda ir ievilkta konusā, ja piramīdas virsotne sakrīt ar konusa virsotni un konusa pamats ir apvilkts ap piramīdas pamatu.
3.svg
Konusā var ievilkt tikai tādu piramīdu, kurai sānu šķautnes ir vienāda garuma (tās sakrīt ar konusa veidulēm).
Sānu šķautnes ir vienāda garuma jebkurai regulārai piramīdai un tādai piramīdai, kurai augstums projicējas apvilktas riņķa līnijas centrā. Tātad piramīdas pamatā var būt jebkurš trijstūris, taisnstūris, vienādsānu trapece un citi četrstūri, kuru pretējo leņķu summas ir vienādas.
  
Konusa augstums sakrīt ar piramīdas augstumu.
Konusa pamata riņķa līnija ir apvilkta piramīdas pamata daudzstūrim.
Konusa rādiuss ir daudzstūrim apvilktas riņķa līnijas rādiuss.
 
Zīmējumu veido atkarībā no uzdevuma satura, dažreiz pietiek uzzīmēt šīs ķermeņu kombinācijas pamatu.
 
Patvaļīgam trijstūrim apvilktas riņķa līnijas centrs O ir malu vidusperpendikulu krustpunkts.
4.svg

Apvilktas riņķa līnijas centrs O taisnstūrim ir diagonāļu krustpunkts.
 
7.svg
  
Piemērs:
6.svg
Attēlā dota trijstūra piramīda un tai apvilkts konuss.
Vērojot attēlu secini, vai piramīdas pamatā ir šaurleņķa, taisnleņķa vai platleņķa trijstūris.
 
Atbilde: piramīdas pamatā ir šaurleņķa trijsstūris, jo piramīdas augstums projicējas apvilktas riņķa līnijas centrā un tas atrodas trijstūra iekšpusē.