Teorija

Uzdevumi

1. Relatīvais biežums un gadījuma lieluma sadalījuma rinda

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. Gadījuma lieluma X sadalījuma rinda

Grūtības pakāpe: vidēja

5
3. Gadījuma lieluma X sadalījuma likums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Gadījuma lieluma X simbolika

Grūtības pakāpe: vidēja

4
5. Likums par varbūtību summu

Grūtības pakāpe: zema

2
6. Sagaidāmā vērtība un tās interpretācija

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Sagaidāmā vērtība no X sadalījuma tabulas

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Sagaidāmā vērtība kvalitātes kontrolē

Grūtības pakāpe: vidēja

4
9. Likums par varbūtību summu un sagaidāmā vērtība

Grūtības pakāpe: augsta

3
10. E(X), dispersija un standartnovirze

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Binominālā sadalījuma parametri

Grūtības pakāpe: zema

3
12. Bernulli formulas vingrinājums

Grūtības pakāpe: zema

2
13. Binominālais sadalījums, n=2

Grūtības pakāpe: vidēja

3
14. Binominālais sadalījums, n=3

Grūtības pakāpe: augsta

4
15. Binomiālā sadalījuma sagaidāmā vērtība (pierādījums)

Grūtības pakāpe: vidēja

6
16. Binominālais sadalījums un sagaidāmā vērtība

Grūtības pakāpe: vidēja

5
17. Binominālā sadalījuma sagaidāmā vērtība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
18. Bernulli formulas pielietojums I

Grūtības pakāpe: vidēja

3
19. Bernulli formulas pielietojums II

Grūtības pakāpe: augsta

4
20. Bernulli formulas pielietojums III

Grūtības pakāpe: vidēja

4
21. Bernulli formulas pielietojums IV

Grūtības pakāpe: augsta

4
22. Bernulli formula un E(X)

Grūtības pakāpe: augsta

4
23. Gadījuma lieluma X sadalījuma likums ar kombinācijām

Grūtības pakāpe: augsta

4

Testi

1. Diskrēts gadījuma lielums

Grūtības pakāpe: vidēja

12
2. Bernulli formulas lietojums

Grūtības pakāpe: augsta

15
3. Binomiāli sadalīts gadījuma lielums

Grūtības pakāpe: augsta

10

Materiāli skolotājiem