MATEMĀTIKA II  kursā (arī eksāmenā) ir aktuāla MATEMĀTIKA I formulu lapa: algebra un ģeometrija
 
MATEMĀTIKA II kursā papildus varēs izmantot speciāli sagatavotu uzziņu materiālu uz 4 lapaspusēm - FORMULAS, TEORĒMAS UN PAŅĒMIENI (pieļaujamām burtu vērtībām). 
 
Funkcijas robeža
 
limxaf(x)=f(a), kur \(f(x)\) ir nepārtraukta punktā \(x=a.\)
 
Robežu pamatīpašības
Ja \(k\) ir konstante un eksistē galīgas robežas limxaf(x) un limxag(x), tad
 
limxakf(x)=klimxaf(x)limxaf(x)±gx=limxaf(x)±limxag(x)limxaf(x)gx=limxaf(x)limxag(x)limxaf(x)gx=limxaf(x)limxag(x),kurlimxag(x)0
  
Darbības ar robežām, kuras vienādas ar 0 vai
Ja limxaf(x)= un k - konstante, tad  limxakf(x)=  un  limxakf(x)=0.
Ja limxaf(x)=0, tad  limxakf(x)=0  un  limxakf(x)=.
Ja, aprēķinot robežu racionālai daļveida funkcijai, iegūst nenoteiktību 00, tad daļas skaitītāju un saucēju sadala reizinātājos un saīsina daļu.

Ja, aprēķinot robežu racionālai daļveida funkcijai, iegūst nenoteiktību , tad daļas skaitītāju un saucēju dala ar mainīgā augstāko pakāpi.
 
Fragments no 3. lpp.
formulu lapa1.png
 
 
Atsauce:
Materiālu sagatavoja Mg. math. Laima Baltiņa
Skola2030 materiāli