Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ģeometrijas formulas optimālajam līmenim pēc jaunā standarta 2. daļa 11. klases eksāmena formulas pēc SKOLA2030
2. Lode, sfēra Lode, sfēra, virsma un tilpums.
3. Lodes šķēlums ar plakni Lodes šķēluma ar plakni attēls un elementi.
4. Lodes segments Lodes segmenta virsma un tilpums.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lodes tilpums un virsmas laukums 1. izziņas līmenis zema 3p. Prot izvēlēties un pielietot lodes tilpuma un virsmas laukuma formulas.
2. Sfēras virsmas laukums 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Aprēķina virsmas laukumu, ja dots diametrs.
3. Lodes tilpums 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Aprēķina lodes tilpumu, lielā riņķa laukumu.
4. Lodes rādiuss no virsmas laukuma 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Lodes rādiusa izteikšana no virsmas laukuma.
5. Lodes šķēlums ar plakni I 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Aprēķina šķēluma riņķa rādiusu ar Pitagora teorēmu.
6. Lodes šķēlums ar plakni II 3. izziņas līmenis augsta 3p. Lieto Pitagora teorēmu. No riņķa laukuma izsaka rādiusu.
7. Lodīšu skaits 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Aprēķina ietilpību. Mazākas lodītes pārkausē lielākā lodē.
8. Pārkausētās lodes rādiuss 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Mazākas lodītes pārkausē lielākā lodē. Lieto tilpuma formulu attiecību.
9. Lodes segmenta laukums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Lodes segmenta laukuma aprēķināšana. Formula dota uzdevuma uzziņās.
10. Lodes segmenta tilpums 2. izziņas līmenis augsta 4p. Aprēķina lodes segmenta tilpumu, ja dota formula. Lieto Pitagora teorēmu.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lodes virsmas laukums (2019) Citi zema 1p. Lodes virsmas laukums, ja dots lielā riņķa laukums.
2. Lodes tilpuma izmaiņa (2017) Citi vidēja 1p. Salīdzina lodes tilpumu, ja rādiuss palielinās n reizes. 1. daļas 20. uzd.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Rotācijas ķermeņa tilpums Citi vidēja 2p. Aprēķina lodes tilpumu, ja dots diametrs.
2. Lodes šķēluma ar plakni laukums Citi vidēja 2p. Aprēķina šķēluma riņķa rādiusu ar Pitagora teorēmu. Lieto riņķa laukuma formulu.
3. Lodes diametrs no tilpuma Citi vidēja 2p. Lodes rādiusa un diametra izteikšana no tilpuma.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lode un sfēra 00:20:00 vidēja 6p. Lieto virsmas laukuma un tilpuma formulas.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lode 00:15:00 vidēja 6p. Lodes virsmas laukums, tilpums. Šķēlums ar plakni.