Par lodes segmentu sauc figūru, ko no lodes atšķeļ plakne.
5 (11).svg
 
6 (10).svg
Zīmējumā ir lodes aksiālšķēlums
 
Riņķis ar centru A ir segmenta pamats.
AC=r - segmenta pamata rādiuss,
AB=H - segmenta augstums,
OC=R - lodes rādiuss.
Lodes segmenta sfēriskās virsmas laukumu aprēķina pēc formulas Ssegmenta=2πRH.
Lodes segmenta tilpumu aprēķina pēc formulas Vsegmenta=πH2RH3, kur R - lodes rādiuss, H - segmenta augstums.
Svarīgi!
Segmenta formulās neizmanto segmenta pamata rādiusu, bet gan lodes rādiusu!
Optimālā līmeņa formulu lapā šīs sakarības nav dotas.