ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 10. KLASEI"
Ikviens lodes šķēlums ar plakni, ir riņķis (vai punkts, ja plakne tikai pieskaras lodei).
4 (12).svg
Zīmējumā ir lodes aksiālšķēlums
 
OA=d - attālums no lodes centra līdz šķēluma plaknei,
OB=R - lodes rādiuss,
AB=r - šķēluma riņķa līnijas rādiuss.
  
Aprēķinos izmanto Pitagora teorēmu taisnleņķa trijstūrim ΔAOB:
r2=R2d2