Ķermeni, kas rodas pusriņķim rotējot ap tā diametru, sauc par lodi.
Lodes virsmu sauc par sfēru.
1 (12).svg
Pusriņķa rotēšana
 
3_2.svg
Sfēra
 
2 (10).svg
Lodes attēls
Lodes šķēlumu ar plakni, kas iet caur lodes centru, sauc par lielo riņķi. Lielais riņķis ir lodes aksiālšķēlums.
Vienkāršības dēļ parasti nezīmē lodi, bet gan lodes lielo riņķi.
 
3 (11).svg
Lodes lielā riņķa attēls
 
OA=R - lodes rādiuss.
Lodes virsmas jeb sfēras laukumu rēķina pēc formulas Ssfērai=4πR2, kur R ir lodes rādiuss.
Lodes tilpumu rēķina pēc formulas Vlodei=4πR33, kur R ir lodes rādiuss.
 
Saite uz matemātikas eksāmena formulu lapu: Formulu lapa