4. jūnijs - MATEMĀTIKA
EKSĀMENS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ģeometrijas formulas optimālajam līmenim pēc jaunā standarta 2. daļa 11. klases eksāmena formulas pēc SKOLA2030
2. Ģeometrisko ķermeņu kombināciju vispārīgs raksturojums Ģeometrisko ķermeņu kombināciju vispārīgs raksturojums.
3. Cilindrā ievilkta prizma Prizmai apvilkts cilindrs.
4. Cilindram apvilkta prizma Prizmā ievilkts cilindrs.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Izpratne par cilindra un prizmas ģeometriskām kombinācijām 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Ievilkts/apvilkts cilindrs. Atzīmē pareizos secinājumus par prizmas veidu.
2. Kubā ievilkts un kubam apvilkts cilindrs 1. izziņas līmenis zema 2 p. Aprēķina kvadrāta R un r.
3. Regulārā trijstūra prizmā ievilkts un ap to apvilkts cilindrs 1. izziņas līmenis zema 2 p. Aprēķina regulāra trijstūra R un r, ja dota mala.
4. Regulārā sešstūra prizmā ievilkts un ap to apvilkts cilindrs 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina regulāra sešstūra R un r ar regulāra trijstūra h formulu.
5. Prizmai, kuras pamatā ir taisnleņķa trijstūris, apvilkts cilindrs 1. izziņas līmenis zema 1 p. Aprēķina taisnleņķa trijstūra R - puse no hipotenūzas.
6. Cilindrā ievilkts kubs. Cilindra tilpums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Dota tikai kuba šķautne, aprēķina kvadrāta diagonāli.
7. Kubā ievilkts cilindrs. Cilindra tilpums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. No kuba tilpuma iegūst cilindra tilpumu.
8. Regulāra trijstūra prizma ievilkta cilindrā. Cilindra tilpums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Aprēķina regulāra trijstūra R. Aprēķina cilindra V, ja dota prizmas pamata mala un augstums.
9. Trijstūra prizma ievilkta cilindrā. Tilpumi 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Pitagora teorēma, taisnleņķa trijstūra laukums. Cilindra un prizmas tilpumi.
10. Ap regulāru sešstūra prizmu apvilkta cilindra sānu virsma 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. No sānu virsmas prot izteikt augstumu.
11. Cilindrā ievilktas regulāras sešstūra prizmas tilpums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Aprēķina regulāra sešstūra laukumu, prizmas tilpumu, ja dots cilindra rādiuss izmanto prizmas aksiālšķēlumu.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Taisnleņķa trijstūra prizmai apvilkts cilindrs (2015) Citi augsta 5 p. Dota katete - parametrs un sānu skaldnes diagonāles leņķis.
2. Cilindrā ievilkta regulāra četrstūra prizma (2007) Citi vidēja 1 p. Cilindra tilpuma aprēķināšana, ja dots prizmas augstums un pamata mala.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Prizmai, kuras pamatā ir taisnleņķa trijstūris, ievilkts un apvilkts cilindrs Citi augsta 3 p. Aprēķina taisnleņķa trijstūra R un r. Formulas nav formulu lapā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Regulāras četrstūra prizmas un cilindra kombinācijas 00:20:00 vidēja 9 p. Ievilkts, apvilkts kubs, regulāra četrstūra prizma.
2. Trijstūra prizmas un cilindra kombinācijas 00:20:00 vidēja 8 p. Ievilkta, apvilkta regulāra trijst. prizma un prizma, kuras pamatā ir taisnleņķa trijstūris.
3. Regulāras sešstūra prizmas un cilindra kombinācijas 00:20:00 vidēja 8 p. Aprēķina regulāra sešstūra R, r un laukumu. Cilindra un prizmas virsmas laukumi un tilpumi.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kubs un cilindrs 00:20:00 vidēja 8 p. Prot aprēķināt kvadrāta R un r.
2. Regulāra trijstūra prizma un cilindrs 00:20:00 vidēja 5 p. Prot aprēķināt regulāra trijstūra R un r.