Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ģeometrijas formulas optimālajam līmenim pēc jaunā standarta 2. daļa 11. klases eksāmena formulas pēc SKOLA2030
2. Ģeometrisko ķermeņu kombināciju vispārīgs raksturojums Ģeometrisko ķermeņu kombināciju vispārīgs raksturojums.
3. Cilindrā ievilkta prizma Prizmai apvilkts cilindrs.
4. Cilindram apvilkta prizma Prizmā ievilkts cilindrs.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Izpratne par cilindra un prizmas ģeometriskām kombinācijām 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Ievilkts/apvilkts cilindrs. Atzīmē pareizos secinājumus par prizmas veidu.
2. Kubā ievilkts un kubam apvilkts cilindrs 1. izziņas līmenis zema 2p. Aprēķina kvadrāta R un r.
3. Regulārā trijstūra prizmā ievilkts un ap to apvilkts cilindrs 1. izziņas līmenis zema 2p. Aprēķina regulāra trijstūra R un r, ja dota mala.
4. Regulārā sešstūra prizmā ievilkts un ap to apvilkts cilindrs 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Aprēķina regulāra sešstūra R un r ar regulāra trijstūra h formulu.
5. Prizmai, kuras pamatā ir taisnleņķa trijstūris, apvilkts cilindrs 1. izziņas līmenis zema 1p. Aprēķina taisnleņķa trijstūra R - puse no hipotenūzas.
6. Cilindrā ievilkts kubs. Cilindra tilpums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Dota tikai kuba šķautne, aprēķina kvadrāta diagonāli.
7. Kubā ievilkts cilindrs. Cilindra tilpums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. No kuba tilpuma iegūst cilindra tilpumu.
8. Regulāra trijstūra prizma ievilkta cilindrā. Cilindra tilpums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Aprēķina regulāra trijstūra R. Aprēķina cilindra V, ja dota prizmas pamata mala un augstums.
9. Trijstūra prizma ievilkta cilindrā. Tilpumi 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Pitagora teorēma, taisnleņķa trijstūra laukums. Cilindra un prizmas tilpumi.
10. Ap regulāru sešstūra prizmu apvilkta cilindra sānu virsma 2. izziņas līmenis vidēja 3p. No sānu virsmas prot izteikt augstumu.
11. Cilindrā ievilktas regulāras sešstūra prizmas tilpums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Aprēķina regulāra sešstūra laukumu, prizmas tilpumu, ja dots cilindra rādiuss izmanto prizmas aksiālšķēlumu.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Taisnleņķa trijstūra prizmai apvilkts cilindrs (2015) Citi augsta 5p. Dota katete - parametrs un sānu skaldnes diagonāles leņķis.
2. Cilindrā ievilkta regulāra četrstūra prizma (2007) Citi vidēja 1p. Cilindra tilpuma aprēķināšana, ja dots prizmas augstums un pamata mala.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Prizmai, kuras pamatā ir taisnleņķa trijstūris, ievilkts un apvilkts cilindrs Citi augsta 3p. Aprēķina taisnleņķa trijstūra R un r. Formulas nav formulu lapā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Regulāras četrstūra prizmas un cilindra kombinācijas 00:20:00 vidēja 9p. Ievilkts, apvilkts kubs, regulāra četrstūra prizma.
2. Trijstūra prizmas un cilindra kombinācijas 00:20:00 vidēja 8p. Ievilkta, apvilkta regulāra trijst. prizma un prizma, kuras pamatā ir taisnleņķa trijstūris.
3. Regulāras sešstūra prizmas un cilindra kombinācijas 00:20:00 vidēja 8p. Aprēķina regulāra sešstūra R, r un laukumu. Cilindra un prizmas virsmas laukumi un tilpumi.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kubs un cilindrs 00:20:00 vidēja 8p. Prot aprēķināt kvadrāta R un r.
2. Regulāra trijstūra prizma un cilindrs 00:20:00 vidēja 5p. Prot aprēķināt regulāra trijstūra R un r.