Cilindrs ir ievilkts prizmā, ja cilindra pamata riņķa līnijas ir ievilktas prizmas pamatos.
13.svg
 
Piemēram, cilindru var ievilkt taisnā trijstūra prizmā.
 
7.svg
 
Cilindru var ievilkt tikai tādā taisnā prizmā, kuras pamatā var ievilkt riņķa līniju.
Cilindru var ievilkt regulārā prizmā un tādā, kuras pamatā ir kvadrāts.
 
Zīmējumu veido atkarībā no uzdevuma satura. Bieži vien pietiek uzzīmēt šīs ķermeņu kombinācijas pamatu, jo cilindra un prizmas augstumi ir vienādi.
 
Cilindra pamata riņķa līnija ir ievilkta prizmas pamatā.
 
8.svg
 
Trijstūrī ievilktas riņķa līnijas centrs O ir bisektrišu krustpunkts.
 
9.svg

Kvadrātā ievilktas riņķa līnijas centrs O - diagonāļu krustpunkts. 
Svarīgi!
Cilindra rādiuss ir daudzstūrī ievilktās riņķa līnijas rādiuss.
Ievilktās riņķa līnijas rādiusa r aprēķināšanas formulas:
 
Regulārs trijstūrisr=h3, r=a36
Patvaļīgs trijstūris
(arī taisnleņķa trijstūris)
r=Sp 
Taisnleņķa trijstūris
(šī formula nav formulu lapā)
r=a+bc2
Kvadrātsr=a2
Rombsr=h2, r=Sp
Regulārs sešstūris
r=a32
(regulāra trijstūra \(h\))
 
h - augstums, S - laukums, p - pusperimetrs, a - mala.