Prizma ir ievilkta cilindrā, ja prizmas pamati ir cilindra pamatos ievilkti daudzstūri.
Svarīgi!
Cilindru var apvilkt ap jebkuru regulāru prizmu.
Cilindru var apvilkt tikai ap tādu taisnu prizmu, ap kuras pamatu var apvilkt riņķa līniju.
Piemēram, cilindru var apvilkt ap taisnu trijstūra prizmu.
2.svg
 
Cilindru var apvilkt ap regulāru prizmu, kuras pamatā ir taisnstūris.
3.svg
 
Zīmējumu veido atkarībā no uzdevuma satura. 
Bieži vien pietiek uzzīmēt šīs ķermeņu kombinācijas pamatu, jo prizmas un cilindra augstumi ir vienādi.

Cilindra pamata riņķa līnija ir apvilkta prizmas pamata daudzstūrim.
 
4.svg
  
Trijstūrim apvilktas riņķa līnijas centrs O ir malu vidusperpendikulu krustpunkts.
 
5.svg
 
Taisnstūrim apvilktas riņķa līnijas centrs O  diagonāļu krustpunkts.
Svarīgi!
Cilindra rādiuss ir daudzstūrim apvilktās riņķa līnijas rādiuss.
Apvilktas riņķa līnijas rādiusa R aprēķināšanas formulas (kur a, b, c ir malas, h - augstums, d - diagonāle).
 
Regulārs trijstūris
R=23h
R=a33
Taisnleņķa trijstūris
R=c2, kur c ir hipotenūza
Patvaļīgs trijstūris
R=abc4S
R=a2sinα
KvadrātsR=d2=a22
TaisnstūrisR=d2
Regulārs sešstūris
R=a