ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 10. KLASEI"
Ģeometriskos ķermeņus var ievietot citu citā. Piemēram, prizmu var ievilkt cilindrā.
Ģeometrijā ir stingri noteikti likumi, kas apraksta, kad tieši viens ķermenis ir ievilkts otrā.
 
Piemēram, 1. zīmējumā prizma ir iezīmēta cilindra iekšpusē, tomēr tas nenozīmē, ka tā ir ievilkta cilindrā. 2. zīmējumā izpildās visi nosacījumi, lai varētu teikt, ka prizma ir ievilkta cilindrā.
 
1.svg
Prizma ir iezīmēta cilindra iekšpusē
 
2.svg
Prizma ir ievilkta cilindrā
Svarīgi!
Lai risinātu uzdevumus, kuros dotas ģeometrisko ķermeņu kombinācijas, ir jāprot:
 
1. Raksturot ķermeņu savstarpējo novietojumu (jāzina, kāda ir definīcija);
2. Uzrādīt kopīgos (saskares) punktus vai elementus;
3. Ja dota lode, uzrādīt centra atrašanās vietu;
4. Pamatot iespējamību ievilkt vai apvilkt doto ķermeni;
5. Attēlot doto ķermeņu kombināciju visizdevīgākajā veidā;
6. Izdarīt secinājumus par lielumu savstarpējām sakarībām. 
Vidusskolas kursā ir jāizprot:
  • lodes kombinācijas prizmu
  • cilindra un prizmas savstarpējās kombinācijas;
  • konusa un piramīdas savstarpējās kombinācijas.
Ievēro: katru no kombinācijām var pateikt vismaz divos veidos.
Piemērs:
Lode apvilkta ap kubu nozīmē to pašu, ko - kubs ievilkts lodē.
Piramīdā ievilkta prizma un prizmai apvilkta piramīda ir viens un tas pats.
Risinot uzdevumus, dažreiz ir ērti zīmēt nevis pilnu ķermeņu kombinācijas attēlu, bet tikai tās pamatu vai ķermeņu kombinācijas šķēlumu ar plakni.