Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Algebras formulas optimālajam līmenim pēc jaunā standarta 1. daļa 11. klases matemātikas eksāmena formulas pēc SKOLA 2030. 1.daļa - algebra un sakarības
2. Logaritma jēdziens Definīcija un piemēri
3. Decimāllogaritms Logaritms pie bāzes 10
4. Logaritma īpašības Logaritma īpašības.
5. Logaritma pamatidentitāte Logaritma pamatidentitāte

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pakāpei atbilstošais logaritms 1. izziņas līmenis zema 1p. Izteiksmes pārveidošana par logaritmu.
2. Logaritmam atbilstoša pakāpe 1. izziņas līmenis zema 1p. Izteiksmes pārveidošana par logaritmu.
3. Logaritma vērtība, veseli skaitļi 1. izziņas līmenis zema 1p. Logaritma iznākums naturāls skaitlis
4. Logaritms no daļas 1. izziņas līmenis zema 1p. Logaritma aprēķināšana. Logaritmē daļu, ja bāze ir vesels skaitlis.
5. Logaritms no decimāldaļas 1. izziņas līmenis zema 1p. Logaritma aprēķināšana. Logaritmē decimāldaļu, ja bāze ir vesels skaitlis.
6. Decimāllogaritma aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 1p. lg no veselas skaitļa
7. Decimāllogaritms no decimāldaļas 1. izziņas līmenis zema 1p. lg no 0,1; 0,01; .....
8. Logaritma novērtējums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka, starp kādiem veseliem skaitļiem atrodas dotā logaritma vērtība. Bāze 2.
9. Pakāpe un logaritms 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Lieluma izteikšana
10. Logaritmu salīdzināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vienādas bāzes, salīdzina bāzi ar 1
11. Vienādās logaritma vērtības 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Atrodi vienādās logaritma vērtības!
12. Logaritms, ja bāze decimāldaļskaitlis 1. izziņas līmenis zema 1p. Logaritma aprēķināšana no vesela skaitļa, ja bāze ir decimāldaļa.
13. Logaritms no saknes 1. izziņas līmenis zema 2p. Logaritma aprēķināšana. Sakne.
14. Logaritma pamatidentitāte 1. izziņas līmenis zema 2p. Logaritma pamatidentitātes lietošana, bez pārveidošanas.
15. Logaritma pamatidentitāte, kāpinātājā summa 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Logaritma pamatidentitātes lietošana. Kāpinātājā summa.
16. Logaritma pamatidentitāte, kāpinātājā reizinājums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Logaritma pamatidentitātes lietošana, ar pārveidojumu.
17. Logaritma pamatidentitāte, kāpinātājs negatīvs 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Logaritma pamatidentitātes lietošana, kāpinātājā negatīvs skaitlis
18. Logaritmu summas vērtība 1. izziņas līmenis zema 1p. Logaritmu summas formula
19. Logaritmu starpības vērtība 1. izziņas līmenis zema 1p. Logaritmu starpības formula
20. Pāreja uz decimāllogaritmu 1. izziņas līmenis zema 1p. Logaritmu izsaka ar decimāllogaritmiem.
21. Pāreja uz logaritmu ar citu bāzi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Logaritma vērtības aprēķināšana
22. Logaritma aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Maina bāzi
23. Bāzes maiņas formula 2. izziņas līmenis augsta 1p. Logaritma pamatidentitātes un bāzes pārejas formulas lietošana.
24. Logaritma bāzes noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Logaritma bāzes aprēķināšana.
25. Logaritma īpašības (2020) 1. izziņas līmenis zema 1p. Aprēķināt izteiksmes vērtību, lietojot logaritmu īpašību.
26. Skrejceļa garums 3. izziņas līmenis augsta 2p. Logaritma pielietojums aviācijā

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Logaritma definīcija (2018) Citi zema 1p. Atpazīst logaritma definīciju. 1. daļas 2. uzd.
2. Logaritmu summa (2016) Citi zema 1p. Lieto logaritmu summas likumu. 1. daļas 5. uzd.
3. Decimāllogaritma pieraksts (2015) Citi zema 1p. Centralizētais eksāmens matemātikā 12. klasei 1. daļa
4. Decimāllogaritmu summa (2009) Citi vidēja 1p. 12. klases eksāmena uzdevums par decimāllogaritmu summu
5. Logaritmu summa un starpība (2008) Citi vidēja 3p. 12. klases eksāmena uzdevums par logaritmu summu/starpību.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Logaritma aprēķināšana Citi vidēja 2p. Maina bāzi
2. Decimāllogaritma aprēķināšana Citi zema 1p. Daļa
3. Starp kādiem skaitļiem atrodas logaritms Citi vidēja 1p. Nosaka, starp kādiem veseliem skiatļiem atrodas dotā logaritma vērtība. Bāze 3.
4. Pāreja uz decimāllogaritmu Citi zema 1p. Logaritmu izsaka ar decimāllogaritmiem. Vienu no tiem izrēķina
5. Logaritma eksistence Citi vidēja 1p. Izvēlies logaritmu, kurš neeksistē
6. Logaritma izpratne Citi vidēja 1p. Izvēlies pareizo izteiksmi ar logaritmu. Par skaitli 0

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Logaritma īpašības 00:10:00 vidēja 8p. Pārbaudi, vai proti pielietot logaritma īpašības!
2. Logaritma aprēķināšana 00:10:00 vidēja 4p. Aprēķina logaritma vērtības

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Decimāllogaritms 00:20:00 vidēja 6p. Decimāllogaritma jēdziens, aprēķināšana un bāzu maiņas formula