1. Skaitļa 1 logaritms pie jebkuras bāzes ir 0:
loga1=0, jo a0=1
 
2. Ja logaritmējamais skaitlis ir vienāds ar logaritma bāzi, tad tā logaritms ir skaitlis 1:
logaa=1, jo a1=a
 
3. Divu pozitīvu skaitļu x un y reizinājuma logaritms ir vienāds ar šo skaitļu logaritmu summu:
loga(xy)=logax+logay
 
4. Divu pozitīvu skaitļu dalījuma logaritms ir vienāds ar dalāmā un dalītāja logaritmu starpību:
logaxy=logaxlogay
 
5. Pozitīva skaitļa pakāpes logaritms ir vienāds ar kāpinātāja reizinājumu ar skaitļa logaritmu:
logaxk=klogax
Svarīgi!
No 2. un no 5. īpašības izriet, ka jebkuru skaitli var uzrakstīt kā logaritmu: m=logaam, kur a>0, a1  
6. Logaritmu no jebkuras bāzes var pārveidot uz citu bāzi, izmantojot formulu: logab=logcblogca
 
Skat. Formulas optimālā līmeņa matemātikas valsts pārbaudes darbam!