Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vienādojumu sistēmas atrisināšana ar ievietošanas paņēmienu Atrisināt vienādojumu sistēmu ar ievietošanas paņēmienu. Dota teorija un uzdevumu risināšanas paraugi ar komentāriem.
2. Vienādojumu sistēmas atrisināšana ar saskaitīšanas paņēmienu Dots vienādojumu sistēmas atrisināšanas plāns ar parauguzdevumiem

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaitļu piederība vienādojumu sistēmai 2. izziņas līmenis zema 2p. Noskaidrot vai dotais skaitļu pāris der par vienādojumu sistēmas atrisinājumu.
2. Vienādojumu sistēmas atrisinājumu skaits 2. izziņas līmenis zema 1p. Noteikt atrisinājumu skaitu vienādojumu sistēmai.
3. Vienādojumu sistēmas atrisinājumu skaits 1. izziņas līmenis zema 1p. Dota vienādojumu sistēma. Jānosaka atrisinājumu skaits.
4. Atrisinājumu skaita noteikšana 1. izziņas līmenis zema 1p. Dota vienādojumu sistēma. Noteikt atrisinājumu skaitu.
5. Otra mainīgā aprēķināšana 2. izziņas līmenis zema 1p. Jānosaka mainīgā y vērtību, ja dota ir x vērtība.
6. Skaitļu pāra piederība vienādojumu sistēmai 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Noskaidrot, kuri no dotajiem skaitļu pāriem der par vienādojumu sistēmas atrisinājumu.
7. Vienādojumu sistēmas atrisināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Aprēķināt dotās vienādojumu sistēmas x un y vērtības.
8. Mainīgā y izteikšana no abiem vienādojumiem 2. izziņas līmenis vidēja 4p. No dotās vienādojumu sistēmas abiem vienādojumiem izteikt mainīgo y.
9. Risinām kopā. Ievietošanas paņēmiens 2. izziņas līmenis vidēja 8p. Dota lineāru vienādojumu sistēma, kuru ir jāatrisina pa soļiem, vadoties no dotā plāna.
10. Mainīgā y izteikšana no abiem vienādojumiem 2. izziņas līmenis vidēja 3p. No dotās vienādojumu sistēmas abiem vienādojumiem izsaka mainīgo y.
11. Pārveidot koeficientus par veseliem skaitļiem 1. izziņas līmenis zema 6p. Pārveidot dotās vienādojumus sistēmas skaitļus veselos skaitļos.
12. Ievietošanas paņēmiens 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Atrisina vienādojumu sistēmu ar ievietošanas paņēmienu. Pamatgadījums.
13. Vienādojumu sistēma ar daļām pie x un y 3. izziņas līmenis augsta 5p. Atrisināt vienādojumu sistēmu ar ievietošanas paņēmienu, ja vienā no vienādojumiem pie mainīgajiem x un y ir daļskaitļi. Jāuzraksta pārveidotais vienādojums.
14. Mainīgā izteikšana un ievietošana vienādojumā 3. izziņas līmenis augsta 4p. Jāpārveido dotā vienādojuma sistēma veselos skaitļos. Jāizsaka mainīgais no pirmā vienādojums un iegūtā izteiksmes jāievieto otrā vienādojumā.
15. Vienādojumu sistēma ar kvadrātvienādojumu 3. izziņas līmenis augsta 5p. Dota vienādojumu sistēma, kurā viens no vienādojumiem ir kvadrātvienādojums. No lineāra vienādojuma izteikt mainīgo x un ievietot iegūto izteiksmi kvadrātvienādojumā x vietā, uzraksta vienkāršošanas rezultātā iegūto vienādojumu. Pārbauda zināšanas par binoma kvadrāta formulu.
16. Sistēmas atrisināšana ar ievietošanas paņēmienu 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Atrisināt doto vienādojumu sistēmu ar ievietošanas paņēmienu.
17. Vienādojumu saskaitīšana 1. izziņas līmenis zema 2p. Atrisināt doto vienādojumu sistēmu ar saskaitīšanas paņēmienu. Pamatgadījums.
18. Saskaitīšanas paņēmiens. Reizina abus vienādojumus 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Atrisina vienādojumu sistēmu ar saskaitīšanas paņēmienu, reizinot ar skaitļiem abus vienādojumus.
19. Saskaitīšanas paņēmiens pa soļiem 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Doto vienādojumu sistēmu atrisina pa soļiem. Dots risināšanas plāns.
20. Daļveida vienādojumu sistēmas atrisināšana ar saskaitīšanas paņēmienu 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Atrisināt daļveida vienādojumu sistēmu ar saskaitīšanas paņēmienu, vispirms vienādojot saucējus.
21. Meiteņu un zēnu skaita aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 2p. Dota meiteņu un zēnu skaita starpība un kopējais skaits. Jāaprēķina meiteņu un zēnu skaits klasē.
22. Vienādojumu sistēmas uzrakstīšana 1. izziņas līmenis zema 6p. Uzrakstīt vienādojumu sistēmu. Sistēmu nerisina.
23. Divu skaitļu attiecība 3. izziņas līmenis augsta 4p. Dota divu skaitļu attiecība. Izveidot vienādojumu sistēmu un aprēķināt šos skaitļus.
24. Mainīgo x un y izteikšana no vienādojumu sistēmas 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Izteikt mainīgos x un y no dotās vienādojumu sistēmas vienādojumiem.
25. Vienādojumu sistēmas atrisināšana ar ievietošanas paņēmienu 2. izziņas līmenis vidēja 3p. No dotās vienādojumu sistēmas pirmā vienādojuma izteikt mainīgo x. Atrisināt vienādojumu sistēmu ar ievietošanas paņēmienu.
26. Vienādojumu sistēmas pārveidošana 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Dota vienādojumu sistēma, kur pie mainīgajiem x un y ir daļas. Jāpārveido abus sistēmas vienādojumus, lai pie mainīgajiem būtu veseli skaitļi.
27. Vienādojumu sistēma ar ievietošanas paņēmienu 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Atrisināt doto vienādojumu sistēmu ar ievietošanas paņēmienu.
28. Taisnleņķa trijstūra šauro leņķu summa 2. izziņas līmenis zema 2p. Aprēķināt taisnleņķa trijstūra šauros leņķus, ja to starpība ir dota.
29. Bērnu skaits pulciņā 2. izziņas līmenis zema 2p. Dota meiteņu un zēnu skaita starpība un kopējais skaits. Jāaprēķina meiteņu un zēnu skaits klasē.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaitļi un vienādojumu sistēma 00:30:00 vidēja 6p. Noskaidrot skaitļu piederību vienādojumu sistēmai; noteikt vienādojumu sistēmas atrisinājumu skaitu; aprēķināt otru mainīgo, ja viens no tiem ir dots; skaitļu pāra piederība vienādojumu sistēmai.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienādojumu sistēmas atrisināšana 00:25:00 vidēja 18p. Prot atrisināt vienādojumu sistēmas ar dažādiem paņēmieniem.