ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 9. KLASEI"
Lai atrisinātu vienādojumu sistēmu ar saskaitīšanas paņēmienu, rīkojas pēc sekojoša plāna:
1) pārbauda vai abos vienādojumos kāda mainīgā koeficienti ir savstarpēji pretēji skaitļi;
2) ja tas tā nav, tad vienādojumus reizina ar kādu skaitli tā, lai līdzīgo monomu koeficienti būtu savstarpēji skaitļi;
3) saskaita abu vienādojumu kreiso un labo pusi;
4) vienkāršo un atrisina iegūto vienādojumu ar vienu mainīgo;
5) aprēķina otru mainīgo, izmantojot vienu vai otru dotās sistēmas vienādojumu;
6) veic pārbaudi, lai pārliecinātos, ka uzdevums atrisināts pareizi.
Piemērs:
Atrisini vienādojumu sistēmu x+y=10xy=12 ar saskaitīšanas paņēmienu!
1) pārliecināmies, ka mainīgais y vienādojumu sistēmā ir ar pretējām zīmēm; var veikt abu vienādojumu saskatīšanu un iegūtā vienādojuma ar vienu mainīgo atrisināšanu:
 
x+y=10xy=12¯+x+y+xy=10+12x+x=222x=22x=222x=11
 
2) iegūto mainīgā \(x\) vērtību, ievieto pirmā vienādojumā un aprēķina mainīgā \(y\) vērtību:
 
x+y=1011+y=10y=1011y=1
 
3) veic pārbaudi:
 
11+1=10111=1210=1012=12
 
4) pieraksta atbildi
Atbildes pieraksta veidi: (\(11\); \(-1\)) vai x=11y=1
Piemērs:
Atrisini vienādojumu sistēmu 2x5y=8x3y=9 ar saskaitīšanas paņēmienu!
1) vispirms pareizina otro vienādojumu ar \(-2\), lai iegūtu mainīgos ar pretējām zīmēm un saskaita abus vienādojumus un atrisina vienādojumu ar vienu mainīgo:
 
2x5y=8x3y=9(2)2x5y=82x+6y=18¯+2x5y2x+6y=8185y+6y=818y=10
 
2) iegūto mainīgā \(y\) vērtību ievieto otrajā vienādojumā un aprēķina mainīgā \(x\) vērtību:
 
x310=9x+30=9x=930x=21
 
3) veic pārbaudi:
 
221510=821310=942+50=821+30=98=89=9
 
4) pieraksta atbildi:
Atbildes pieraksta veidi: (\(-21\); \(-10\)) vai x=21y=10