STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Teorija

Uzdevumi

1. Skaitļu piederība vienādojumu sistēmai

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Vienādojumu sistēmas atrisinājumu skaits

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Vienādojumu sistēmas atrisinājumu skaits

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Atrisinājumu skaita noteikšana

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Otra mainīgā aprēķināšana

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Skaitļu pāra piederība vienādojumu sistēmai

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Vienādojumu sistēmas atrisināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Mainīgā y izteikšana no abiem vienādojumiem

Grūtības pakāpe: vidēja

4
9. Risinām kopā. Ievietošanas paņēmiens

Grūtības pakāpe: vidēja

8
10. Mainīgā y izteikšana no abiem vienādojumiem

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Pārveidot koeficientus par veseliem skaitļiem

Grūtības pakāpe: zema

6
12. Ievietošanas paņēmiens

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. Vienādojumu sistēma ar daļām pie x un y

Grūtības pakāpe: augsta

5
14. Mainīgā izteikšana un ievietošana vienādojumā

Grūtības pakāpe: augsta

4
15. Vienādojumu sistēma ar kvadrātvienādojumu

Grūtības pakāpe: augsta

5
16. Sistēmas atrisināšana ar ievietošanas paņēmienu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Vienādojumu saskaitīšana

Grūtības pakāpe: zema

2
18. Saskaitīšanas paņēmiens. Reizina abus vienādojumus

Grūtības pakāpe: vidēja

2
19. Saskaitīšanas paņēmiens pa soļiem

Grūtības pakāpe: vidēja

5
20. Daļveida vienādojumu sistēmas atrisināšana ar saskaitīšanas paņēmienu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
21. Meiteņu un zēnu skaita aprēķināšana

Grūtības pakāpe: zema

2
22. Vienādojumu sistēmas uzrakstīšana

Grūtības pakāpe: zema

5
23. Divu skaitļu attiecība

Grūtības pakāpe: augsta

4
24. Mainīgo x un y izteikšana no vienādojumu sistēmas

Grūtības pakāpe: vidēja

4
25. Vienādojumu sistēmas atrisināšana ar ievietošanas paņēmienu

Grūtības pakāpe: vidēja

3
26. Vienādojumu sistēmas pārveidošana

Grūtības pakāpe: vidēja

4
27. Vienādojumu sistēma ar ievietošanas paņēmienu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
28. Taisnleņķa trijstūra šauro leņķu summa

Grūtības pakāpe: zema

2
29. Bērnu skaits pulciņā

Grūtības pakāpe: zema

2

Testi

1. Skaitļi un vienādojumu sistēma

Grūtības pakāpe: vidēja

6

Materiāli skolotājiem