Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Proporcionāli un apgriezti proporcionāli lielumi Tieši proporcionāli lielumi, apgriezti proporcionāli lielumi, piemēri.
2. Sakarība starp apgriezti proporcionāliem lielumiem, sakarības grafiks Sakarība starp apgriezti proporcionāliem lielumiem, sakarības grafiks.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Proporcionālu lielumu atpazīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka, kuri ir tieši proporcionāli lielumi.
2. Apgriezti proporcionālu lielumu atpazīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka, kuri ir apgriezti proporcionāli lielumi.
3. Apgriezti proporcionāli lielumi tabulā 2. izziņas līmenis zema 4 p. Aizpilda tabulu, kurā doti apgriezti proporcionāli lielumi.
4. Apgriezti proporcionāli lielumi teksta uzdevumā 2. izziņas līmenis zema 1 p. Aprēķina apgriezti proporcionālu lielumu teksta uzdevumā.
5. Teksta uzdevums par apgriezti proporcionāliem lielumiem (cena un preces daudzums) 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Aprēķina, cik g konfekšu var nopirkt par doto naudas summu.
6. Apgriezti proporcionali lielumi teksta uzdevumā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina vienu no apgriezti proporcionāliem lielumiem teksta uzdevumā.
7. Apgrieztās proporcionalitātes grafiks 2. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka, kuras funkcijas grafiks ir hiperbola.
8. Hiperbolas konstruēšana 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Aizpilda doto tabulu, zina kvadrantus, zina, ka ar 0 nedala. Grafiku jāzīmē uz papīra.
9. Izpratnes jautājumi par apgriezto proporcionalitāti 2. izziņas līmenis zema 1 p. Norāda, kuri apgalvojumi par apgriezto proporcionalitāti ir patiesi.
10. Funkcijas vērtības aprēķināšana apgrieztajā proporcionalitātē 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina funkcijas vērtību apgrieztajā proporcionalitātē, ja dota argumenta vērtība.
11. Punkta piederība apgrieztās proporcionalitātes grafikam 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka punkta piederību apgrieztās proporcionalitātes grafikam.
12. Apgrieztās proporcionalitātes funkcijas iegūšana, ja zināms punkts 2. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka apgrieztās proporcionalitātes formulu, ja dots grafika punkts.
13. Mainīgā vērtības noteikšana apgrieztajā proporcionalitātē 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nosaka mainīgā vērtību, lai iegūtu doto funkcijas vērtību.
14. Punkta piederība grafikam 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Noteikt, ar kādu mainīgā vērtību punkts pieder grafikam.
15. Apgriezti proporcionālu lielumu aprēķināšana teksta uzdevumā 2. izziņas līmenis zema 1 p. Aprēķina apgriezti proporcionālu lielumu teksta uzdevumā.
16. Apgrieztā proporcionalitāte. Punkta piederība grafikam 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka vērtību, ar kādu pubkts pieder apgrieztās proporcionalitātes grafikam.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Apgrieztā proporcionalitāte (2016) Citi vidēja 4 p. Konstruē hiperbolu, nosaka punkta piederību grafikam, atbild uz jautājumiem.
2. Hiperbolas un taisnes konstruēšana (2015) Citi vidēja 5 p. Eksāmens matemātikā 9. klasei 2015. gadā.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Apgriezti proporcionāli lielumi Citi vidēja 4 p. Aizpilda tabulu ar apgriezti proporcionāliem lielumiem.
2. Izpratnes jautājumi par apgriezto proporcionalitāti Citi zema 1 p. Norāda, kuri apgalvojumi par apgriezto proporcionalitāti ir patiesi.
3. Teksta uzdevums par iepirkšanos (cena un preces daudzums) Citi vidēja 1 p. Noteikt, kādu daudzumu preces var nopirkt par doto summu.
4. Funkcijas vērtības aprēķināšana apgrieztajā proporcionalitātē Citi vidēja 1 p. Aprēķina funkcijas vērtību apgrieztajā proporcionalitātē, ja dota argumenta vērtība.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Apgriezti proporcionāli lielumi 00:20:00 vidēja 11 p. Atpazīst un norāda proporcionālus un apgriezti proporcionālus lielumus.
2. Apgrieztās proporcionalitātes grafika īpašības 00:20:00 vidēja 8 p. Raksturo apgrieztās proporcionalitātes grafiku, nosaka punktu piederību grafikam.
3. Teksta uzdevumi par apgriezti proporcionāliem lielumiem 00:20:00 vidēja 7 p. Risina teksta uzdevumus par apgriezti proporcionāliem lielumiem.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Apgrieztās proporcionalitātes grafiks 00:20:00 vidēja 10 p. Zina un prot konstruēt apgrieztās proporcionalitātes grafiku.
2. Izpratnes jautājumi par apgriezto proporcionalitāti 00:20:00 vidēja 3 p. Demonstrē izpratni par apgriezti proporcionāliem lielumiem.