Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Proporcionāli un apgriezti proporcionāli lielumi Tieši proporcionāli lielumi, apgriezti proporcionāli lielumi, piemēri.
2. Sakarība starp apgriezti proporcionāliem lielumiem, sakarības grafiks Sakarība starp apgriezti proporcionāliem lielumiem, sakarības grafiks.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Proporcionālu lielumu atpazīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka, kuri ir tieši proporcionāli lielumi.
2. Apgriezti proporcionālu lielumu atpazīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka, kuri ir apgriezti proporcionāli lielumi.
3. Apgriezti proporcionāli lielumi tabulā 2. izziņas līmenis zema 4p. Aizpilda tabulu, kurā doti apgriezti proporcionāli lielumi.
4. Apgriezti proporcionāli lielumi teksta uzdevumā 2. izziņas līmenis zema 1p. Aprēķina apgriezti proporcionālu lielumu teksta uzdevumā.
5. Teksta uzdevums par apgriezti proporcionāliem lielumiem (cena un preces daudzums) 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Aprēķina, cik g konfekšu var nopirkt par doto naudas summu.
6. Apgriezti proporcionali lielumi teksta uzdevumā 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Aprēķina vienu no apgriezti proporcionāliem lielumiem teksta uzdevumā.
7. Apgrieztās proporcionalitātes grafiks 2. izziņas līmenis zema 1p. Nosaka, kuras funkcijas grafiks ir hiperbola.
8. Hiperbolas konstruēšana 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Aizpilda doto tabulu, zina kvadrantus, zina, ka ar 0 nedala. Grafiku jāzīmē uz papīra.
9. Izpratnes jautājumi par apgriezto proporcionalitāti 2. izziņas līmenis zema 1p. Norāda, kuri apgalvojumi par apgriezto proporcionalitāti ir patiesi.
10. Funkcijas vērtības aprēķināšana apgrieztajā proporcionalitātē 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Aprēķina funkcijas vērtību apgrieztajā proporcionalitātē, ja dota argumenta vērtība.
11. Punkta piederība apgrieztās proporcionalitātes grafikam 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka punkta piederību apgrieztās proporcionalitātes grafikam.
12. Apgrieztās proporcionalitātes funkcijas iegūšana, ja zināms punkts 2. izziņas līmenis zema 1p. Nosaka apgrieztās proporcionalitātes formulu, ja dots grafika punkts.
13. Mainīgā vērtības noteikšana apgrieztajā proporcionalitātē 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Nosaka mainīgā vērtību, lai iegūtu doto funkcijas vērtību.
14. Punkta piederība grafikam 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Noteikt, ar kādu mainīgā vērtību punkts pieder grafikam.
15. Apgriezti proporcionālu lielumu aprēķināšana teksta uzdevumā 2. izziņas līmenis zema 1p. Aprēķina apgriezti proporcionālu lielumu teksta uzdevumā.
16. Apgrieztā proporcionalitāte. Punkta piederība grafikam 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nosaka vērtību, ar kādu pubkts pieder apgrieztās proporcionalitātes grafikam.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Apgrieztā proporcionalitāte (2016) Citi vidēja 4p. Konstruē hiperbolu, nosaka punkta piederību grafikam, atbild uz jautājumiem.
2. Hiperbolas un taisnes konstruēšana (2015) Citi vidēja 5p. Eksāmens matemātikā 9. klasei 2015. gadā.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Apgriezti proporcionāli lielumi Citi vidēja 4p. Aizpilda tabulu ar apgriezti proporcionāliem lielumiem.
2. Izpratnes jautājumi par apgriezto proporcionalitāti Citi zema 1p. Norāda, kuri apgalvojumi par apgriezto proporcionalitāti ir patiesi.
3. Teksta uzdevums par iepirkšanos (cena un preces daudzums) Citi vidēja 1p. Noteikt, kādu daudzumu preces var nopirkt par doto summu.
4. Funkcijas vērtības aprēķināšana apgrieztajā proporcionalitātē Citi vidēja 1p. Aprēķina funkcijas vērtību apgrieztajā proporcionalitātē, ja dota argumenta vērtība.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Apgriezti proporcionāli lielumi 00:20:00 vidēja 11p. Atpazīst un norāda proporcionālus un apgriezti proporcionālus lielumus.
2. Apgrieztās proporcionalitātes grafika īpašības 00:20:00 vidēja 8p. Raksturo apgrieztās proporcionalitātes grafiku, nosaka punktu piederību grafikam.
3. Teksta uzdevumi par apgriezti proporcionāliem lielumiem 00:20:00 vidēja 7p. Risina teksta uzdevumus par apgriezti proporcionāliem lielumiem.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Apgrieztās proporcionalitātes grafiks 00:20:00 vidēja 10p. Zina un prot konstruēt apgrieztās proporcionalitātes grafiku.
2. Izpratnes jautājumi par apgriezto proporcionalitāti 00:20:00 vidēja 3p. Demonstrē izpratni par apgriezti proporcionāliem lielumiem.