4. jūnijs - MATEMĀTIKA
EKSĀMENS 9. KLASEI
Grūtības pakāpe:
00:20:00
1. Funkcijas vērtības aprēķināšana apgrieztajā proporcionalitātē 1 p.
2. Punkta piederība apgrieztās proporcionalitātes grafikam 1 p.
3. Apgrieztās proporcionalitātes funkcijas iegūšana, ja zināms punkts 1 p.
4. Mainīgā vērtības noteikšana apgrieztajā proporcionalitātē 3 p.
5. Apgrieztā proporcionalitāte. Punkta piederība grafikam 2 p.