Teorija

Uzdevumi

1. Prizmas šķautnes un skaldnes

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. Ģeometriska ķermeņa izklājums

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Prizmas skaldņu skaits

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Prizmas šķautņu skaits

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Četrstūra prizmas virsmas laukums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. Prizmas virsmas laukums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Trijstūra prizmas sānu virsmas laukums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Prizmas tilpums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Trijstūra prizmas tilpums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Četrstūra prizmas tilpums (pamatā kvadrāts)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Prizmas sānu virsmas laukums

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Virsmas izklājums (2008)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Taisnas četrstūra prizmas pamata laukums, tilpums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Kuba šķautņu garums (2001)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Paralēlskaldņa tilpums (2009)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Kuba tilpums (2013)

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Prizmas elementi, virsmas izklājums

Grūtības pakāpe: vidēja

5
2. Prizmas virsmas laukums

Grūtības pakāpe: vidēja

10

Materiāli skolotājiem