Teorija

Uzdevumi

1. Ģeometrisko ķermeņu forma

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Cilindra virsmas izklājums

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Cilindra pamata riņķa līnijas garums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Cilindra pamata riņķa laukums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Cilindra izklājums un rādiuss

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Cilindra pamata laukuma izmaiņas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Cilindra pamata laukums un tilpums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Sānu virsmas laukuma izmaiņas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Cilindra virsmas laukumi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Cilindriska virsma

Grūtības pakāpe: augsta

4
11. Cilindra tilpuma izmaiņas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Cilindra pamats un tilpums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Cilindra augstuma noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Uzdevums par cilindra puses tilpumu (2007)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
2. Cilindrisku kārbu tilpums (2005)

Grūtības pakāpe: augsta

7

Testi

1. Cilindra izklājums un rādiuss

Grūtības pakāpe: vidēja

7
2. Cilindra lielumu aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

17

Materiāli skolotājiem