Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Nevienādības Nevienādības, stingras un nestingras nevienādības.
2. Nevienādības zīmes Nevienādības, stingras un nestingras nevienādības.
3. Lineāra nevienādība I Lineāra nevienādība, nevienādības atrisinājums.
4. Nevienādību īpašības Darbības, ko var veikt ar abām nevienādības pusēm, ekvivalentas nevienādības.
5. Nevienādības un skaitļu intervāli Nevienādības atrisinājums uz ass vai pierakstīts ar skaitļu intervālu.
6. Lineāra nevienādība II Lineāras nevienādības atrisinājums.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nevienādība ar daļām I 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Sarežģītas nevienādības atrisināšana
2. Pārveido vārdisku izteikumu par nevienādību 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Jēdzieni: lielāks, vienāds, mazāks, vismaz, nepārsniedz, ne vairāk. 3 piemēri.
3. Nevienādības atrisināšana ar intervālu 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Algebriska summa kā reizinājums.
4. Izpratne par naturāla atrisinājuma nepieciešamību I 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēnu skaits, ja atbildē ir decimāldaļa.
5. Izpratne par naturāla atrisinājuma nepieciešamību II 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēnu skaits, ja atbildē ir decimāldaļa.
6. Ekvivalentas nevienādības 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Ekvivalentu nevienādību pazīšana.
7. Nevienādība ax<b 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nevienādības (stingrās: > un <).
8. Lineāra nevienādība I 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Lineāras nevienādības atrisināšana (decimālskaitlis pie burta, vairāki saskaitāmie).
9. Lineāra nevienādība II 1. izziņas līmenis zema 1p. Lineāras nevienādības atrisināšana
10. Divkāršās nevienādības veselo atrisinājumu noteikšana I 1. izziņas līmenis vidēja 6p.
11. Divkāršās nevienādības veselo atrisinājumu noteikšana II 2. izziņas līmenis vidēja 3p.
12. Divkāršā nevienādība. Taisnstūra mala, ja zināmas perimetra robežas I 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Teksta uzdevums.
13. Divkāršā nevienādība. Taisnstūra mala, ja zināmas perimetra robežas II 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Teksta uzdevums.
14. Nevienādības patiesums 1. izziņas līmenis zema 1p. Skaitliska nevienādība. Veseli skaitļi.
15. Nevienādības papildināšana 1. izziņas līmenis zema 1p. Skaitliska nevienādība. Naturāli skaitļi.
16. Nevienādība par trijstūri 2. izziņas līmenis vidēja 3p.
17. Nevienādība par trijstūri. Veseli skaitļi 2. izziņas līmenis vidēja 5p.
18. Pārveido vārdisku izteikumu 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Jēdzieni: lielāks, vienāds, mazāks, vismaz, nepārsniedz, ne vairāk. 3 piemēri.
19. Atkārtojums I 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Lineāras nevienādības atrisināšana
20. Skaitļu intervāla noteikšana 2. izziņas līmenis zema 1p. Dota nevienādība, jāatrod intervāls.
21. Atkārtojums II 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Lineāras nevienādības atrisināšana (iekavas)
22. Skaitļu intervāls 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaitļu intervāls, piederība un nevienādība.
23. Nevienādības atrisināšana 2. izziņas līmenis zema 1p. Abas puses dala ar pozitīvu vai negatīvu skaitli. Atbilžu izvēle.
24. Naturālā atrisinājuma noteikšana 2. izziņas līmenis augsta 3p. Lineāras nevienādības mazākais vai lielākais naturālais atrisinājums
25. Veselā atrisinājuma noteikšana 2. izziņas līmenis augsta 3p. Lineāras nevienādības mazākais vai lielākais veselais atrisinājums. Negatīvi skaitļi.
26. Nevienādības risinājuma pamatošana 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Dots pareizs risinājums, jāpapildina komentāri.
27. Lineāra nevienādība IV 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Jāatrisina lineāra nevienādība ax+b>0
28. Nevienādība ar daļām II 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Lineāra nevienādība, ax > b, kur a un b ir daļas ar dažādiem saucējiem. Atbilde ar intervālu un zīmējumu.
29. Lineāra nevienādība III 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Forma ax - b > cx + d.
30. Lineāra nevienādība ar iekavām 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Pirms iekavām reizinātāji. Koeficients negatīvs.
31. Nevienādība dota ar vārdiem 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Jāatrisina lineāra nevienādība, kas dota ar vārdiem. Formā ax-b.
32. Izpratne par naturāla atrisinājuma nepieciešamību III 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēnu skaits, ja atbildē ir decimāldaļa.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nevienādības (2009) Citi vidēja 1p. 1p.(2009.G.)
2. Atrisinājums ar skaitļu intervālu (2008) Citi vidēja 4p. 2008.g. matemātikas eksāmens 9.klasei. Nevienādība ax+b<cx+c
3. Kurš no skaitļiem ir nevienādības atrisinājums? (2005) Citi zema 1p. 2005.g. matemātikas eksāmens.
4. Nevienādības sakņu pārbaude (2005) Citi vidēja 1p. 2005.g. matemātikas eksāmens 9.klasei. Lineāra nevienādība. Veseli skaitļi.
5. Lineāras nevienādības atrisināšana (2004) Citi vidēja 1p. 2004.g. matemātikas eksāmens 9.klasei. Doti atbilžu varianti.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nevienādības Citi vidēja 4p. Nevienādības atrisināšana (daļas).
2. Lineāra nevienādība Citi zema 1p. Vienkārša lineāra nevienādība (stingrā).
3. Lineāra nevienādība ar daļu Citi vidēja 3p.
4. Lineāra nevienādība ar intervālu Citi vidēja 2p. Forma ax > b, ja a ir daļa.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaitliskas nevienādības 00:08:00 vidēja 5p. Skaitļu salīdzināšana, sakņu pārbaude.
2. Intervāli un zīmējums uz ass 00:10:00 vidēja 7p. Dažādi nevienādību uzdošanas veidi un atrisinājuma veidi.
3. Lineāru nevienādību atrisināšana 00:10:00 vidēja 11p. Vienkāršas lineāras nevienādības.
4. Lineāras nevienādības 00:15:00 augsta 12p. Lineāru nevienādību atrisināšana. Vajag papīru un rakstāmo, nav galvas uzdevumi.
5. Nevienādības teksta uzdevumos 00:19:00 augsta 10p. Pārbaudi, kādas ir tavas spējas!

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nevienādību uzdošanas veidi 00:09:00 vidēja 9p. Teorija 1. un 2. Uzdevumi: 1. Skaitliska nevienādība. 2. Nevienādības uzrakstīšana ar intervālu. 3. Zīmējums uz ass. 4. Nevienādības ar vārdiem. 5. Galējās veselās vērtības noteikšana.
2. Lineāras nevienādības atrisināšana 00:15:00 vidēja 20p. Teorija 1. un 2. Uzdevumi: 1.,2. Vienkāršas lineāras nevienādības 3. Strukturēts uzdevums. 4.,5. Lineāras nevienādības ar vairākiem locekļiem un iekavām. 6. Nevienādība dota ar vārdiem.
3. Izpratne par lielāko, mazāko veselo nevienādības atrisinājumu 00:11:00 augsta 12p. Uzdevumi: 1. Veselo atrisinājumu noteikšana. 2., 3., 4. Lielāko mazāko veselo atrisinājumu noteikšana. 5. teksta uzdevums par preces pārkraušanu no viena otrā.
4. Teksta uzdevumi par nepieciešamo laiku 00:16:00 augsta 12p. Uzdevumi: 1. Strukturēts teksta uzdevums. 2. Līdzīgs iepriekšējam, bet prasīts tikai vienādojums un atbilde.