Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Nevienādību īpašības Darbības, ko var veikt ar abām nevienādības pusēm, ekvivalentas nevienādības.
2. Nevienādības un skaitļu intervāli Nevienādības atrisinājums uz ass vai pierakstīts ar skaitļu intervālu.
3. Lineāra nevienādība, tās atrisinājums Lineāra nevienādība, nevienādības atrisinājums.
4. Lineāru nevienādību īpašības Lineāru nevienādību īpašības (ekvivalenti pārveidojumi).

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaitļu piederība atrisinājumam 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka, vai skaitlis pieder atrisinājumam (2006).
2. Nevienādības attēls 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Norāda atbilstošo attēlojumu uz ass.
3. Nevienādība ar intervālu 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Norāda nevienādības atrisinājumam atbilstošo intervālu.
4. Nevienādības atrisinājums uz ass un ar intervālu 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Attēlo nevienādības atrisinājumu uz koordinātu ass un pieraksta ar intervālu.
5. Ekvivalentas nevienādības 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka, vai nevienādības ir ekvivalentas.
6. Lineāra nevienādība (a>0) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Norāda atrisinājumu vienkāršai lineārai nevienādībai.
7. Lineāra nevienādība (a<0) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Norāda atrisinājumu vienkāršai lineārai nevienādībai.
8. Nevienādības atrisināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nevienādības abas puses dala ar pozitīvu/negatīvu skaitli.
9. Nevienādības risinājuma pamatošana 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Papildina risinājuma komentārus.
10. Lineāra nevienādība I 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atrisina lineāru nevienādību ax+b>0.
11. Lineāra nevienādība II 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Atrisina lineāru nevienādību.
12. Lineāra nevienādība III 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Atrisina lineāru nevienādību.
13. Lineāra nevienādība IV 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atrisina lineāru nevienādību un atrisinājumu pieraksta ar intervālu.
14. Lineāra nevienādība V 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Atrisina lineāru nevienādību un atrisinājumu pieraksta ar intervālu.
15. Nevienādības atbilde ar intervālu 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Atrisina lineāru nevienādību, atbildi pierakstot ar intervālu.
16. Lineāra nevienādība ar daļām 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Atrisina nevienādību ax > b, kur a un b ir daļas ar dažādiem saucējiem. Atbilde ar intervālu un zīmējumu.
17. Naturālais atrisinājums 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Nosaka nevienādības lielāko/mazāko naturālo atrisinājumu.
18. Nevienādība ar vārdiem 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Atrisina lineāru nevienādību, kas dota ar vārdiem (forma ax-b>0).
19. Lineāra nevienādība (ar iekavām) 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Atrisina lineāru nevienādību (ar iekavām).
20. Lineāra nevienādība ar daļām 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Atrisina lineāru nevienādību ar daļām.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lineāra nevienādība (2022) Citi vidēja 5 p. Atrisina nevienādību un atbildi pieraksta kā intervālu.
2. Lineāra nevienādība (2021) Citi vidēja 5 p. Atrisina lineāru nevienādību, nosaka skaitļa piederību atrisinājumam.
3. Lineāra nevienādība (2019) Citi vidēja 5 p. Sareizina monomu ar polinomu. Sareizina polinomus. Savelk līdzīgos locekļus. Atrisina nevienādību
4. Lineāra nevienādība (2017) Citi vidēja 3 p. Iekavu atvēršana, dalīšana ar negatīvu skaitli.
5. Nevienādības - aplamas/patiesas (2009) Citi vidēja 1 p. Norāda, kuras nevienādības aplamas/patiesas (2009).
6. Skaitlis kā nevienādības atrisinājums (2005) Citi vidēja 1 p. Nosaka, vai dotais skaitlis der par nevienādības atrisinājumu (2005).

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaitļu intervāls Citi zema 1 p. Nosaka, kuri skaitļi no dotajiem pieder intervālam.
2. Skaitļu intervāla noteikšana Citi zema 1 p. Jānosaka intervāls, kas atbilst nevienādības atrisinājumam.
3. Lineāra nevienādība Citi zema 1 p. Norāda atrisinājumu vienkāršai lineārai nevienādībai.
4. Lineāras nevienādības atrisināšana Citi vidēja 1 p. Norāda pareizo atrisinājumu.
5. Nevienādība un atrisinājums Citi vidēja 1 p. Norāda atrisinājumu lineārai nevienādībai (nestingra, a<0).
6. Lineāra nevienādība ar intervālu Citi vidēja 2,5 p. Atrisina nevienādību un pieraksta atrisinājumu kā intervālu.
7. Lineāras nevienādības atrisināšana Citi vidēja 1 p. Nosaka skaitļus, kas pieder atrisinājumam.
8. Veselā atrisinājuma noteikšana Citi vidēja 3 p. Nosaka nevienādības lielāko/mazāko veselo atrisinājumu.
9. Lineāra nevienādība Citi vidēja 3 p. Atrisina lineāru nevienādību (forma ax - b > cx + d).
10. Lineāra nevienādība ar iekavām Citi vidēja 5 p. Atrisina lineāru nevienādību (pirms iekavām reizinātāji, koeficients negatīvs).
11. Divkāršās nevienādība Citi augsta 3 p. Atrisina divkāršu nevienādību un atbildi pieraksta ar intervālu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaitļu piederība intervāliem 00:20:00 vidēja 4 p. Demonstrē prasmes noteikt skaitļu piederību intervālam.
2. Lineāras nevienādības ar daļām 00:20:00 vidēja 6 p. Demonstrē prasmes atrisināt lineāru nevienādību ar daļām.
3. Veseli/naturāli nevienādības atrisinājumi 00:20:00 vidēja 7 p. Demonstrē prasmi noteikt lineāras nevienādības veselos/naturālos atrisinājumus.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienkāršas lineāras nevienādības 00:20:00 zema 5 p. Demonstrē izpratni un prasmes atrisināt vienkāršu lineāru nevienādību.
2. Divkāršas nevienādības 00:20:00 vidēja 9 p. Demonstrē izpratni un prasmes atrisināt lineāru divkāršo nevienādību.
3. Lineāru nevienādību atrisināšana 00:40:00 vidēja 11 p. Demonstrē prasmes atrisināt lineāru nevienādību (arī ar iekavām).