Teorija

Uzdevumi

1. Nevienādība ar daļām I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Pārveido vārdisku izteikumu par nevienādību

Grūtības pakāpe: vidēja

3
3. Nevienādības atrisināšana ar intervālu

Grūtības pakāpe: vidēja

4
4. Izpratne par naturāla atrisinājuma nepieciešamību I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Izpratne par naturāla atrisinājuma nepieciešamību II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Ekvivalentas nevienādības

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Nevienādība ax<b

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Lineāra nevienādība I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Lineāra nevienādība II

Grūtības pakāpe: zema

1
10. Divkāršās nevienādības veselo atrisinājumu noteikšana I

Grūtības pakāpe: vidēja

6
11. Divkāršās nevienādības veselo atrisinājumu noteikšana II

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Divkāršā nevienādība. Taisnstūra mala, ja zināmas perimetra robežas I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Divkāršā nevienādība. Taisnstūra mala, ja zināmas perimetra robežas II

Grūtības pakāpe: vidēja

4
14. Nevienādības patiesums

Grūtības pakāpe: zema

1
15. Nevienādības papildināšana

Grūtības pakāpe: zema

1
16. Nevienādība par trijstūri

Grūtības pakāpe: vidēja

3
17. Nevienādība par trijstūri. Veseli skaitļi

Grūtības pakāpe: vidēja

5
18. Pārveido vārdisku izteikumu

Grūtības pakāpe: vidēja

3
19. Atkārtojums I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
20. Skaitļu intervāla noteikšana

Grūtības pakāpe: zema

1
21. Atkārtojums II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
22. Skaitļu intervāls

Grūtības pakāpe: vidēja

1
23. Nevienādības atrisināšana

Grūtības pakāpe: zema

1
24. Naturālā atrisinājuma noteikšana

Grūtības pakāpe: augsta

3
25. Veselā atrisinājuma noteikšana

Grūtības pakāpe: augsta

3
26. Nevienādības risinājuma pamatošana

Grūtības pakāpe: vidēja

6
27. Lineāra nevienādība IV

Grūtības pakāpe: vidēja

1
28. Nevienādība ar daļām II

Grūtības pakāpe: vidēja

4
29. Lineāra nevienādība III

Grūtības pakāpe: vidēja

3
30. Lineāra nevienādība ar iekavām

Grūtības pakāpe: vidēja

5
31. Nevienādība dota ar vārdiem

Grūtības pakāpe: vidēja

3
32. Izpratne par naturāla atrisinājuma nepieciešamību III

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Nevienādības (2009)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Atrisinājums ar skaitļu intervālu (2008)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
3. Kurš no skaitļiem ir nevienādības atrisinājums? (2005)

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Nevienādības sakņu pārbaude (2005)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Lineāras nevienādības atrisināšana (2004)

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Skaitliskas nevienādības

Grūtības pakāpe: vidēja

5
2. Intervāli un zīmējums uz ass

Grūtības pakāpe: vidēja

7
3. Lineāru nevienādību atrisināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

11
4. Lineāras nevienādības

Grūtības pakāpe: augsta

12
5. Nevienādības teksta uzdevumos

Grūtības pakāpe: augsta

10

Materiāli skolotājiem