Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Daļu salīdzināšana, izmantojot skaitļu staru vai shematisku zīmējumu Teorija un paraugi, kā salīdzināt daļas ar dažādiem saucējiem, izmantojot skaitļu staru vai shematisku zīmējumu.
2. Daļu salīdzināšana, izmantojot 1/2 Teorija un paraugi, kā salīdzināt daļas, izmantojot 1/2.
3. Daļu salīdzināšana, vienādojot saucējus Teorija un paraugi, kā salīdzināt daļas, vienādojot saucējus.
4. Saucēju vienādošana, ja saucējiem nav kopīgi dalītāji Vismaz viens saucējs ir pirmskaitlis vai abi ir savstarpēji pirmskaitļi.
5. Saucēju vienādošana, ja viens saucējs satur otru kā reizinātāju Kopsaucēja veidošana.
6. Saucēju vienādošana, meklējot mazāko kopīgo dalāmo Kopsaucēja veidošana.
7. Noderīgo materiālu stūrītis Ievietoti materiāli vielas apguvei no youtube.com

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pareizi/nepareizi salīdzinātas daļas 2. izziņas līmenis zema 3p. Nosaka, vai daļas ir salīdzinātas pareizi, izmantojot dotas skaitļu taisnes. 3 piemēri.
2. Daļu salīdzināšana, izmantojot skaitļu taisnes 2. izziņas līmenis zema 3p. Salīdzina daļas, izmantojot dotas skaitļu taisnes.
3. Daļu salīdzināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izmantojot doto skaitļu staru prot atrast lielākas vai mazākas daļas, no dotajām (2 veidu saucēji).
4. Daļu salīdzināšana, izvēloties staru 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Izvēlas atbilstošu skaitļu staru no piedāvātajiem. Izmantojot doto skaitļu staru, prot salīdzināt 2 daļas ar dažādiem saucējiem.
5. Daļu salīdzināšana, sekojot soļiem 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Uzzīmē staru un atliek uz tā daļas ar dažādiem saucējiem. Izmantojot doto skaitļu staru, prot salīdzināt 2 daļas ar dažādiem saucējiem.
6. Daļu salīdzināšana, zīmējot staru 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pro salīdzināt 2 daļas ar dažādiem saucējiem, patstāvīgi zīmējot skaitļu staru. Nosaka mazāko iedaļu skaitu uz stara (MKD).
7. Vienādas ar 1/2 1. izziņas līmenis zema 1p. No dotajām daļām prot norādīt daļas, kas ir vienādas ar 1/2.
8. Lielāka vai mazāka daļa no kūkas 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Ja apēsta daļa no kūkas, tad prot noteikt, vai pāri palikusī daļa ir lielāka vai mazāka, nekā puse no kūkas.
9. Salīdzināšana ar 1/2 2. izziņas līmenis vidēja 2p. No dotajām daļām prot ievilkt daļas, kas ir lielākas vai mazākas par 1/2.
10. Nav lielākas vai mazākas par 1/2 2. izziņas līmenis vidēja 1p. No dotajām daļām prot atzīmēt daļas, kas nav lielākas vai mazākas par 1/2.
11. Salīdzināt daļas pakāpeniski 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Salīdzina daļas, izmantojot 1/2.
12. Salīdzināt daļas 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Salīdzina daļas, izmantojot 1/2.
13. Sakrātā nauda 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Salīdzina daļas, izmantojot 1/2. Tekstveida uzdevums.
14. Mazākais kopsaucējs, ja saucējiem nav kopīgu dalītāju 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot noteikt daļu kopīgo saucēju. Daļu saucēji savstarpēji pirmskaitļi.
15. Daļu kopsaucējs, ja viens saucējs n reizes lielāks 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot noteikt daļu kopīgo saucēju. Viens saucējs satur otru, kā reizinātāju. Atbilde ievelkama.
16. Kopsaucējs, ja saucēji satur vienādu reizinātāju 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Prot atrast papildreizinātājus un paplašināt daļas, vienādojot saucējus. Kopsaucējs līdz simtiem.
17. Kopsaucējs, ja saucēji satur vienādu reizinātāju. Lieli skaitļi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot atrast papildreizinātājus un vienādot daļām saucējus. Kopsaucējs arī simtos.
18. Trīs daļu kopsaucējs 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Prot paplašināt 3 daļas, vienādojot saucējus. Saucēji no 2 - 10.
19. Trīs daļu mazākais kopsaucējs. Ar atbildēm 1. izziņas līmenis zema 1p. No piedāvātajiem atbilžu variantiem, prot izvēlēties trīs daļu mazāko kopsaucēju.
20. Trīs daļu kopsaucējs 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Prot paplašināt 3 daļas, vienādojot saucējus.
21. Pakāpeniska salīdzināšana 1. izziņas līmenis zema 3p. Prot salīdzināt daļas, vienādojot saucējus. Saucēji - savstarpējie pirmskaitļi līdz 10. Nosaka kopsaucēju, ieraksta paplašinātas daļas un salīdzina.
22. Salīdzināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot salīdzināt daļas, vienādojot saucējus. Saucēji - savstarpējie pirmskaitļi līdz 10.
23. Konfekšu kastes 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot salīdzināt daļas, vienādojot saucējus. Saucēji - savstarpējie pirmskaitļi līdz 10.
24. Salīdzināšana vienādojot saucējus 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot salīdzināt daļas, vienādojot saucējus. Mazākais saucējs ir lielākā dalītājs.
25. Burciņas un spainīša tilpums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot salīdzināt daļas, vienādojot saucējus. Mazākais saucējs ir lielākā dalītājs.
26. Mazāka/lielāka daļa 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot salīdzināt daļas, vienādojot saucējus. Mazākais saucējs ir lielākā dalītājs.
27. Daļas augošā secībā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot sakārtot daļas augošā secībā. Saucēju vienādošana.
28. Sulas glāzes 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot salīdzināt daļas, vienādojot saucējus. Tekstveida uzdevums.
29. Vislielākā daļa 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot noteikt, kura no 3 dotajām daļām ir vislielākā. Saucēju vienādošana.
30. Daļas augošā/dilstošā secībā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot sakārtot daļas dilstošā secībā. Saucēju vienādošana.
31. Vismazākā daļa 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot noteikt, kura no 3 dotajām daļām ir vismazākā. Saucēju vienādošana.
32. Kaķu gardums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot noteikt, kura no 3 dotajām daļām ir vislielākā. Saucēju vienādošana.
33. Izveidots skaitlis 3. izziņas līmenis augsta 1p. Daļas paplašinot, prot atrast skaitli, kas atrodas starp dotajām daļām.
34. Skaitlis starp 2 dotajām daļām 3. izziņas līmenis augsta 1p. Daļas paplašinot, prot atrast skaitli, kas atrodas starp dotajām daļām. Ierakstīt skaitli, kas apmierina 3 prasības!
35. Daļu salīdzināšana, ja skaitītāji vienādi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot salīdzināt daļas ar vienādiem skaitītājiem. Skaidrojumā zīmējums.
36. Daļu salīdzināšana, atrodot kopsaucēju 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Salīdzina daļas, nosakot mazāko kopsaucēju. Otrās daļas saucējs kā reizinātāju satur pirmās daļas saucēju.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daļu salīdzināšana (2008) Citi vidēja 1p. 2008. gada matemātikas ieskaite 6. klasei. Sakārto daļas augošā vai dilstošā secībā.
2. Daļu salīdzināšana (2008) Citi vidēja 3p. 2008. gada matemātikas ieskaite 6. klasei. Dotās daļas sakārto dilstošā secībā.
3. Daļu salīdzināšana, ja vienādi skaitītāji (2004) Citi vidēja 1p. 2004. gada matemātikas ieskaite 6. klasei. Salīdzina daļas, ja vienādi skaitītāji.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daļu salīdzināšana, izmantojot skaitļu taisnes II Citi vidēja 2p. Salīdzina daļas, izmantojot dotas skaitļu taisnes.
2. Daļu salīdzināšanas pārbaude Citi vidēja 1p. Uzzīmē staru un atliek uz tā daļas ar dažādiem saucējiem. Izmantojot doto skaitļu staru, prot salīdzināt 2 daļas ar dažādiem saucējiem.
3. Daļas salīdzināšana ar 1/2 Citi zema 1p. No dotajām daļām prot norādīt daļu, kas ir lielāka vai mazāka par 1/2.
4. Nomizotie āboli Citi vidēja 2p. Salīdzina daļas, izmantojot 1/2. Tekstveida uzdevums.
5. Vai pareizi salīdzinātas daļas? Citi vidēja 1p. Prot salīdzināt daļas, vienādojot saucējus. Saucēji - savstarpējie pirmskaitļi līdz 10. Nosaka, pareizi vai nepareizi salīdzinātas daļas.
6. Mazāka/lielāka daļa picas Citi vidēja 1p. Prot salīdzināt daļas, vienādojot saucējus. Mazākais saucējs ir lielākā dalītājs.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daļu salīdzināšana, izmantojot skaitļu staru 00:20:00 vidēja 11p. Prot salīdzināt dotās daļas attēlojot tās uz skaitļu stara, vai izmantojot piedāvāto attēlu.
2. Daļu salīdzināšana, salīdzinot ar 1/2 vai vienādojot saucējus 00:30:00 vidēja 7p. Prot salīdzināt daļas, katru no tām salīdzinot ar 1/2 vai vienādojot saucējus. Arī tekstveida uzdevumi.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daļu salīdzināšana, dažādi uzdevumi 00:25:00 vidēja 8p. Prot salīdzināt daļas ar dažādiem paņēmieniem.