YCUZD_220901_4382_salidzinat.svg
Kurš no picas gabaliem ir lielāks? 57 vai 79 no picas?
 
Kad nav ērti izmantot kādu, no iepriekš mācītajām daļu salīdzināšanas metodēm, tad daļas var salīdzināt, vienādojot saucējus.
Vienādot saucējus, nozīmē paplašināt abas daļas, lai tām būtu kopīgs saucējs - vēlams, abu skaitļu mazākais kopīgais dalāmais. (Šeit vari atkārtot, kā noteikt skaitļu mazāko kopīgo dalāmo.)
Daļām ar vienādiem saucējiem lielāka ir tā daļa, kurai ir lielāks skaitītājs.
Piemērs:
Salīdzini 57 un 79!
Saucējiem \(7\) un \(9\) nav kopīgu dalītāju, tāpēc mazākais kopīgais saucējs ir \(7 · 9 = 63\).
Katru daļu paplašina ar to skaitli, kāds saucējam pietrūkst, lai iegūtu \(63\).
YCUZD_220923_4493_saucēju vienadošana.svg
Piemērs:
Sakārto daļas23, 34, 58 un 12 augošā secībā!
 
Vispirms atradīsim visām daļām kopīgu saucēju, tas ir skaitļiem \(3\), \(4\), \(8\) un \(2\) mazāko kopīgo dalāmo (sadalot tos pirmreizinātājos).
\(2\) - pirmskaitlis
\(3\) - pirmskaitlis
\(4 = 2 · 2\)
\(8 = 2 · 2 · 2\)
Mazākais kopīgais dalāmais ir \(2 · 2 · 2 · 3 = 24\) - tas ir doto daļu kopīgais saucējs.
Katru daļu paplašina ar to reizinātāju, kas saucējam pietrūkst, lai iegūtu \(24\).
YCUZD_220923_4493_saucēju vienadošana_1.svg
Sakārtojot daļas augošā secībā, iegūstam 12, 58, 23, 34.
Piemērs:
Uzraksti trīs skaitļus, kas uz skaitļu stara atrodas starp 13 un 23!
 YCUZD_221004_4526_stari.svg
 
Daļas paplašināt, nozīmē sadalīt skaitļu staru smalkākās iedaļās.
 
YCUZD_221004_4526_stari_2.svg
 
Piemēram, daļas 36, 49 un 59 atrodas starp 13 un 23.
Nākamajos teorijas materiālos aplūko \(3\) veidus, kā vienādot saucējus:
  • kad saucējiem nav kopīgu dalītāju (kāds no tiem, vai abi var būt pirmskaitļi),
  • kad viens saucējs satur otru kā reizinātāju,
  • kad meklē kopīgos dalāmos.