Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Dalīšanas darbība Dalāmais, dalītājs un dalījums.
2. Pirmskaitļi un salikti skaitļi Definīcijas, piemēri.
3. Skaitļa sadalīšana reizinātājos Skaitļa sadalīšana reizinātājos. Pirmreizinātāji.
4. Dalītāji Skaitļa dalītāji. Kā tos noteikt, izmantojot skaitļa sadalīšanu pirmreizinātājos. Venna diagramma.
5. Dalāmie Skaitļa dalāmie. Divu vai vairāku skaitļu mazākais kopīgais dalāmais. Venna diagramma.
6. Noderīgo materiālu stūrītis Pievienoti video saistībā ar tēmu.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pirmskaitlis un salikts skaitlis 1. izziņas līmenis zema 1p. Atbilde - jā/ nē.
2. Pirmskaitļu nosaukšana (no - līdz) 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Pirmskaitļu nosaukšana pilnu desmitu robežās (līdz 100)
3. Pirmskaitļu nosaukšana pēc pēdējā cipara 2. izziņas līmenis augsta 2p. Divcipara pirmskaitļu nosaukšana, ja dots pēdējais cipars
4. Saliktu skaitļu nosaukšana pēc pēdējā cipara 2. izziņas līmenis augsta 2p. Divcipara saliktu skaitļu nosaukšana, ja dots pēdējais cipars
5. Skaitļi pareizajās vietās 2. izziņas līmenis vidēja 4p. No dotajiem skaitļiem lodziņos ievelk pirmskaitļus un saliktus skaitļus augošā secībā. Liekais 1, 0.
6. Jautājumi 2. izziņas līmenis vidēja 6p. 6 jautājumi par pirmskaitļiem un saliktiem skaitļiem. Atbildes jā/nē.
7. Pareizi vai nepareizi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot noteikt, vai dotais skaitlis ir pareizi sadalīts reizinātājos. Zina, kas ir pirmskaitļi un salikti skaitļi.
8. Pazudis pirmreizinātājs 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot noteikt, vai dotais skaitlis ir pareizi sadalīts reizinātājos. Zina, kas ir pirmskaitļi un salikti skaitļi.
9. Sadalīšana pirmreizinātājos līdz 125 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Jāuzraksta reizinājums no trim skaitļiem. Izmantoti 2; 3; 5; 7.
10. Sadalīšana pirmreizinātājos stabiņā 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Jāturpina dalīšana stabiņā. Izmantoti 2; 3; 5; 7.
11. Pirmreizinātāji 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Prot sadalīt skaitli pirmreizinātājos
12. Skaitļa sadalīšana pirmreizinātājos 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Prot sadalīt skaitli pirmreizinātājos
13. Apgalvojums 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina, kas ir skaitļa dalītāji un dalāmie.
14. Tukšās vietas 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Zina, kas ir skaitļa dalītāji un dalāmie.
15. Dalītājs 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izmantojot pirmreizinātājus, prot noteikt, vai skaitlis dalās ar prasīto.
16. Mazākais kopīgais dalāmais skaitļiem līdz 10 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Doti savstarpēji pirmskaitļi.
17. Mazākais kopīgais dalāmais skaitļiem līdz 50 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Jādala reizinātājos abi skaitļi.
18. Mazākais kopīgais dalāmais skaitļiem līdz 100 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Labi jāzina reizrēķins.
19. Grāmata 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Teksta uzdevums par mazākā kopīgā dalāmā noteikšanu.
20. Dāvanu kastītes 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Doti savstarpēji pirmskaitļi. Teksta uzdevumā noteikt MKD!
21. Māju numuri 3. izziņas līmenis augsta 2p. Vienu no skaitļiem abi pārējie satur kā reizinātāju.
22. Venna diagramma 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Jādala reizinātājos abi skaitļi.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pirmskaitļi un saliktie skaitļi Citi zema 1p. No dotajiem skaitļiem atrod visus pirmskaitļus, saliktos skaitļus. Liekie 0, 0,5, 1
2. Sadalīšana divos pirmreizinātājos Citi vidēja 1p. Jāuzraksta reizinājums no 2 skaitļiem. Izmantoti 2; 3; 5; 7;11;13.
3. Sadalīšana pirmreizinātājos līdz 250 Citi vidēja 3p. Jāuzraksta reizinājums no četriem pirmreizinātājiem. Izmantoti 2; 3; 5; 7.
4. Reizinājums Citi vidēja 1p. Izmantojot pirmreizinātājus, prot noteikt, vai skaitlis dalās ar prasīto.
5. Preces cena Citi vidēja 2p. Teksta uzdevums par mazākā kopīgā dalāmā noteikšanu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sadalīšana reizinātājos 00:25:00 vidēja 18p. Pirmskaitļi un salikti skaitļi. Skaitļa sadalīšana pirmreizinātājos
2. Dalītāji un dalāmie 00:25:00 vidēja 14p. Skaitļa dalītāji un skaitļa dalāmie. Mazākais kopīgais dalāmais. Arī teksta uzd.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sadalīšana reizinātājos. Skaitļa dalītāji un dalāmie 00:25:00 vidēja 10p. Atpazīst pirmskaitļus, saliktus skaitļus. Prot sadalīt skaitli pirmreizinātājos. Nosaka, vai reizinājums dalās ar doto skaitli. Nosaka skaitļu mazāko kpīgo dalāmo. Teksta uzdevums