Dalīt vienu skaitli ar otru nozīmē atrast tādu skaitli, kas reizinājumā ar otro skaitli dod pirmo skaitli.
 
\(c : b = a\), ja \(a · b = c\)
 
\(8 : 2 = 4\), jo 42=8
 
\(18 : 2 = 9\), jo 92=18
Ar nulli dalīt nav iespējams!
Kāpēc dalīšanai ar \(0\) nav jēgas?
 
Pieņemsim, ka \(6 : 0 = m\), tad 0m=6, taču tāds skaitlis, ko pareizinot ar \(0\), iegūst \(6\), neeksistē.
 
Darbības locekļu nosaukumi:
 
YCUZD_220622_3944_Darbību_locekli.svg
 
Ne katriem diviem naturāliem skaitļiem iespējams atrast dalījumu, kurš arī būtu naturāls skaitlis (sadzīvē saka - skaitļi nedalās).
Šādos gadījumos veic dalīšanu ar atlikumu, piemēram, \(23 : 5 = 4; A3.\)
 
Tāpat kā saskaitīšanā un atņemšanā, arī reizināšanā un dalīšanā ir draudzīgās vienādības.
Ja ar burtiem \(m\), \(k\), \(t\) ir apzīmēti skaitļi, tad no vienas patiesas vienādības seko trīs citas patiesas vienādības
 
tk=mkt=mm:t=km:k=t
Piemērs:
Zinot tikai vienu reizrēķina rindiņu, var viegli pateikt četru darbību iznākumu
 
48=3284=3232:4=832:8=4