Ja viens skaitlis dalās ar otru, tad pirmo skaitli sauc par otra dalāmo, bet otru - par pirmā skaitļa dalītāju.
 
YCUZD_220622_3944_Darbību_locekli.svg
 
Naturālus skaitļus, kam ir tikai divi dalītāji (pats skaitlis un skaitlis \(1\)), sauc par pirmskaitļiem.
Pirmskaitļi ir \(2\); \(3\); \(5\); \(7\); \(11\); \(13\); \(17\); \(19\); \(23\); \(29\); \(31\); …
Skaitlis \(2\) ir vienīgais pāra pirmskaitlis.
Naturālus skaitļus, kam ir vairāk nekā divi dalītāji, sauc par saliktiem skaitļiem.
Salikti skaitļi ir:
 • \(4\) (dalās ar \(1\), \(2\), \(4\))
 • \(6\) (dalās ar \(1\), \(2\), \(3\), \(6\))
 • \(8\) (dalās ar \(1\), \(2\), \(4\), \(8\))
 • \(9\) (dalās ar \(1\), \(3\), \(9\))
 • \(10\) (dalās ar \(1\), \(2\), \(5\), \(10\))
 • \(12\) (dalās ar \(1\), \(2\), \(3\), \(4\), \(6\), \(12\))
 • ...
Svarīgi!
Skaitlis \(1\) nav ne pirmskaitlis, ne salikts skaitlis.
Skaitli \(0\) neapskata, jo tas nav naturāls skaitlis.
Jo skaitļi ir lielāki, jo pirmskaitļu atrašana kļūst grūtāka, tāpēc parasti matemātikā izmanto pirmskaitļu tabulas.
 
Tu vari izveidot savu pirmskaitļu tabulu!
 • Uzraksti visus skaitļus no \(1\) līdz \(100\)!
 • Vispirms aizkrāso vai izsvītro skaitli \(1\), jo tas nav pirmskaitlis.
 • Tad aizkrāso vai izsvītro skaitļus, kuri dalās ar \(2\), izņemot pašu \(2\), jo tam nav citu dalītāju un tas ir pirmskaitlis! Šādi Tu izsvītro visus pāra skaitļus, izņemot \(2\). 
 • Pēc tam no pāri palikušajiem izsvītro tos, kuri dalās ar \(3\), izņemot pašu \(3\)!
  Padomā, vai ir vērts meklēt skaitļus, kuri dalās ar \(4\)? Tie visi jau ir izsvītroti, jo tie dalās arī ar \(2\).
 • Tad izsvītro tos, kuri dalās ar \(5\), izņemot pašu \(5\) u.t.t. Šādi turpinot, Tavā tabulā paliks tikai pirmskaitļi.
 
Vari izpētīt, cik daudz pirmskaitļu ir līdz \(1000\).
 
Pirmskaitļi līdz \(1000\)
 
2357111317192329313741434753596167717379838997101103107109113127131137139149151157163167173179181191193197199211223227229233239241251257263269271277281283293307311313317331337347349353359367373379383389397401409419421431433439443449457461463467479487491499503509521523541547557563569571577587593599601607613617619631641643647653659661673677683691701709719727733739743751757761769773787797809811821823827829839853857859863877881883887907911919929937941947953967971977983991997.