Dalītājs ir skaitlis, kurš dala.
YCUZD_220622_3944_Darbību_locekli.svg
 
Pirmskaitļiem ir tikai \(2\) dalītāji, bet saliktiem skaitļiem ir \(3\) vai vairāk dalītāji.
 
YCUZD_220713_4011_tabula_1.svg 
Svarīgi!
Ja skaitli pieraksta kā pirmskaitļu reizinājumu, tad var secināt, ar ko tas dalās.
Skaitlis \(36\) ir sadalīts pirmreizinātājos \(36 = 2 · 2 · 3 · 3\).
Sareizinot katrus divus, trīs, vai visus pirmreizinātājus, var iegūt dotā skaitļa dalītājus. Šeit var redzēt, kā iegūstami daži skaitļa \(36\) dalītāji.
 
YCUZD_220713_4011_cipari_5.svg
 
Lai pārliecinātos, vai ir uzrakstīti visi skaitļa dalītāji, ievēro, ka tie, pa pāriem sareizinoties, veido doto skaitli!
 
YCUZD_220713_4011_cipari_4.svg
 
Vairāku skaitļu dalītājus uzskatāmi var attēlot Venna diagrammā. Ievēro, ka tie dalītāji, kas ir abiem skaitļiem kopīgi, attēlojas vidū - kopīgajā daļā. Un ārpus diagrammas paliek tie skaitļi, kas nav doto skaitļu dalītāji!
 
YCUZD_220713_4011_venna_1.svg