9p.

Tēmā "Saskaitīšanas un atņemšanas lietojums jaunās situācijā" pieejami 2 treniņuzdevumi no iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbiem.

Lai piekļūtu uzdevumiem, nepieciešams aktīvs PROF pieslēgums.