Saskaitīt divus naturālus skaitļus nozīmē aprēķināt, cik skaitīšanas vienību ir abos skaitļos kopā.
\(a+b=c\)
Piemērs:
Vienādība \(4+6=10\) izsaka, ka skaitlī \(10\) ir tikpat vienu, cik pavisam vienu kopā ir skaitļos \(4\) un \(6\).
Darbības locekļu nosaukumi:
 
summa.png
 
Saskaitīšanas pārvietojamības likums: Ja saskaitāmos pārvieto, tad summa nemainās.
\(a+b=b+a\)
Piemērs:
\(4+9=13\) un arī \(9+4=13\)
Saskaitīšanas savienojamības likums: Ja saskaitāmos savieno grupās, summa nemainās.
\((a+b)+c=a+(b+c)\)
Piemērs:
\((5+2)+8=5+(2+8)\)
Dažkārt vieglāk ir saskaitīt \(5+(2+8)=5+10=15\), nevis \((5+2)+8=7+8=15\).
Saskaitāmos drīkst pēc patikas pārvietot un savienot - ieslēgt iekavās vai iekavas atmest.
Piemērs:
\(12+9+28+11=(12+28)+(9+11)=40+20=60\)
Atņemt no viena skaitļa otru nozīmē atrast tādu skaitli, kas summā ar otru skaitli dod pirmo skaitli
\(c-b=a\), jo \(a+b=c\)
Piemērs:
Lai aprēķinātu, ar ko ir vienāda starpība \(12-7\), ir jāatrod skaitlis, kurš summā ar \(7\) būtu tieši \(12\). Tātad \(12-7\) ir vienāds tieši ar \(5\), jo \(7+5=12\).
Darbības locekļu nosaukumi:
 
starpiba.png
 
Saskaitīšana un atņemšana ir savstarpēji pretējas darbības.
 
\(2+5=7\)
\(5+2=7\)
\(7-2=5\)
\(7-5=2\)
 
Tādus trīs skaitļus \(2\), \(5\), \(7\), kādi aplūkoti piemērā, var saukt par savstarpēji draudzīgiem skaitļiem.
 
Atsauce:
Matemātika 5.klasei/ Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.). Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.- 288 lpp.- izmantotā literatūra: 14.lpp.