Grūtības pakāpe:
00:20:00
1. Saskaitāmie, kuri veido pilnu šķiru 1 p.
2. Summas izveidošana 5 p.
3. Maģiskais kvadrāts (3x3), dota summa 5 p.
4. Skaitļa noteikšana pēc nosacījumiem (klases) 1 p.
5. Skaitļu aprēķināšana (dota summa un starpība) 2 p.
6. Lieluma izmaiņas (sadzīves situācijas) 3 p.