Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Daudzstūru veidi Atšķir figūras pēc būtiskas pazīmes, piemēram, pēc virsotņu/malu skaita, kādas malas dota garuma.
2. Daudzstūru sadalīšana un papildināšana Nostiprina izpratni par figūru daudzveidību un iespējām tās pārveidot. Jaunas figūras iespējams iegūt no vairākām, tās savietojot vai vienu figūru sadalot vairākās. (M.Li.6.)
3. Daudzstūra perimetrs Figūru lielumu raksturo perimetrs jeb apkārtmērs. Figūras perimetru var noteikt, izmērot un saskaitot visu malu garumus.
4. Taisnstūra laukums Veido izpratni par figūras laukumu un aprēķināt laukumu, izmantojot rūtiņu tīklu. Zina, kā noteikt laukumu, izmantojot rūtiņas.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daudzstūru veidi 1. izziņas līmenis zema 1 p. Prot noteikt attēlā redzamos daudzstūrus
2. Daudzstūri. Daudzstūru nosaukšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Prot noteikt attēlā redzamos daudzstūrus. Prot nosaukt daudzstūri.
3. Daudzstūru nosaukumi 1. izziņas līmenis zema 1 p. Prot noteikt attēlā redzamo daudzstūri
4. Daudzstūri. Kvadrāts, taisnstūris 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot atšķirt figūras (kvadrātus un taisnstūrus) pēc būtiskām pazīmēm.
5. Daudzstūra papildināšana, lai iegūtu kvadrātu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot papildināt doto figūru, lai iegūtu kvadrātu.
6. Daudzstūri figūrās 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Prot dotajā figūrā atrast visus trijstūrus/četrstūrus.
7. Daudzstūru savienošana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot saskatīt dotajā figūrā, kuri divi daudzstūri kopā veido citu četrstūri/trijstūri.
8. Piecstūra perimetra aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Prot aprēķināt piecstūra perimetru, ja zināmi tā malu garumi.
9. Daudzstūra perimetra aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot aprēķināt daudzstūra perimetru.
10. Daudzstūra perimetra aprēķināšana, ja tā visas malas ir vienāda garuma 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot aprēķināt daudzstūra perimetru, ja tā malu garumi ir vienāda garuma.
11. Taisnstūra perimetra aprēķināšana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot aprēķināt taisnstūra perimetru.
12. Taisnstūru perimetru salīdzināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot salīdzināt divu taisnstūru perimetrus.
13. Taisnstūra perimetra aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot aprēķināt taisnstūra perimetru.
14. Kvadrāta perimetra aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot aprēķināt kvadrāta perimetru.
15. Kvadrāta malas garuma aprēķināšana 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Prot noteikt kvadrāta malas garumu.
16. Stieples garuma aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot aprēķināt stieples garumu, lai izlocītu kvadrātu.
17. Trijstūra nezināmās malas aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot aprēķināt trijstūra malas garumu, ja zināms daudzstūra perimetrs.
18. Nezināmo lielumu aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot aprēķināt daudzstūru nezināmos lielumus, ja figūru visas malas ir vienāda garuma.
19. Taisnstūra laukums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Prot noteikt taisnstūra laukumu rūtiņās.
20. Taisnstūra laukuma lielums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Prot noteikt taisnstūra laukumu.
21. Taisnstūra laukuma noteikšana un salīdzināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot noteikt un salīdzināt taisnstūra laukumu.
22. Taisnstūru laukumu salīdzināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot noteikt un salīdzināt divu taisnstūra laukumus.
23. Taisnstūra laukuma aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot aprēķināt taisnstūra laukumu.
24. Taisnstūra perimetra un laukuma aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot aprēķināt taisnstūra perimetru un noteikt tā laukumu rūtiņās.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaitļi daudzstūros Citi vidēja 2 p. Prot noteikt skaitļus, kas atrodas daudzstūros. Prot aprēķināt šo skaitļu summu/starpību.
2. Kvadrāta perimetra aprēķināšana Citi vidēja 2 p. Prot aprēķināt kvadrāta perimetru.
3. Taisnstūra perimetrs un laukums Citi vidēja 1 p. Prot noteikt taisnstūra perimetru un laukumu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kā veido un raksturo figūras? 00:20:00 vidēja 10 p. Atpazīst un nosauc dotos daudzstūrus. Zina ka figūru lielumu raksturo perimetrs un laukums.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daudzstūru veidi. Daudzstūra perimetrs, taisnstūra laukums 00:20:00 vidēja 10 p. Atpazīst un prot nosaukt dotos daudzstūrus. Zina ka figūru lielumu raksturo perimetrs un laukums.