Aplūko attēlu, atkārto ko tu jau zini! Raksturo dotos daudzstūrus! Cik malu katrai figūrai? Cik virsotņu katrai figūrai? Kā sauc katru no figūrām?
Atkārto no 1. klases jau apgūto par figūru raksturošanu šeit
 
YCUZD2308085441tabula3w1688.png
 
Attēlā redzamas jau tev zināmās figūras. No dotajām figūrām trijstūris, četrstūris, piecstūris, sešstūris ir daudzstūri. Riņķis nav daudzstūris, jo tam nav stūru jeb virsotņu.
Daudzstūris ir figūra, kurai ir noteikts skaits stūru jeb virsotņu. Daudzstūrim ir malas un virsotnes. Katram daudzstūrim ir noteikta forma, noteikts skaits virsotņu un malu, kas to atšķir no citām figūrām.
Daudzstūra nosaukšana
 
Ja daudzstūri nepieciešams nosaukt:
  • pie virsotnēm raksti lielos drukātos burtus;
  • sauc burta nosaukumus pēc kārtas.
Daudzstūris \(GHEF\) ir četrstūris, jo tam ir \(4\) virsotnes un \(4\) malas.
 
YCUZD_081023_5608_15.svg
 
Daudzstūris Virsotnes Malas
\(GHEF\) \(G\), \(H\), \(E\), \(F\) \(GH\), \(HE\), \(EF\), \(FG\)
 
Dažiem četrstūriem ir īpaši nosaukumi.
Četrstūri, kuram visi stūri ir taisni, sauc par taisnstūri. Taisnstūrim pretējo malu garumi ir vienādi.
YCUZD_081023_5608_16.svg
YCUZD_081023_5608_17.svg 
YCUZD_081023_5608_19.svg
 
Taisnstūra \(ABCD\) pretējo malu garumi ir vienādi.
\(AB\) \(=\) \(CD\) 
\(BC\) \(=\) \(AD\)
Figūra \(ABCD\) ir daudzstūris, četrstūris, taisnstūris.
Taisnstūri, kuram visas malas ir vienāda garuma, sauc par kvadrātu. Kvadrātam visi stūri ir taisni un visas malas ir vienāda garuma.
YCUZD_081023_5608_18.svg
 
YCUZD_081023_5608_20.svg
 
Kvadrāta \(MNOP\) visi stūri ir taisni un visas malas ir vienāda garuma.
\(MN\) \(=\) \(NO\) \(=\) \(OP\) \(=\) \(PM\) 
Figūra \(MNOP\) ir daudzstūris, četrstūris, taisnstūris, kvadrāts.