Daudzstūru sadalīšana
 
Tu jau apguvi 1. klasē, kā figūras var sadalīt vienādās vai nevienādās daļās. Atkārto to šeit!
Daudzstūrus var sadalīt, lai veidotos citi daudzstūri. Daudzstūri var sadalīt \(2\) daļās.
Vēro, kā vienu un to pašu taisnstūri var sadalīt:
  • \(2\) trīsstūros;
  • \(2\) taisnstūros;
  • \(2\) kvadrātos.
 
YCUZD_240507_6339_2.png
 
Vēro, kā trīsstūri var sadalīt:
  • trīsstūrī un četrstūrī;
  • \(2\) trīsstūros.
YCUZD_240507_6339_6.png
 
Izdomā savus variantus, kā sadalīt taisnstūri vai trīsstūri divos daudzstūros!
 
Daudzstūri var sadalīt arī vairāk kā divās daļās.
Vēro, kā vienu taisnstūri var sadalīt \(4\) vienādos taisnstūros!
Vēro arī, kā kvadrātu var sadalīt \(4\) vienādos kvadrātos!
 
YCUZD_240507_6339_3.png
 
Gan taisnstūri, gan kvadrātu var sadalīt arī \(4\) trīsstūros. Šajā gadījumā jāvelk līnijas no viena stūra līdz tā pretējam stūrim.
 
YCUZD_240507_6339_4.png
 
Vēro attēlu un pastāsti, kādās figūrās sadalīts taisnstūris un kādās kvadrāts!
 
YCUZD_240507_6339_5.png
 
Daudzstūru papildināšana
 
Daudzstūrus var papildināt, lai veidotos jauna figūra.
 
Papildināšana, lai iegūtu kvadrātu
 
Ja trīsstūrim \(2\) malas ir vienāda garuma tās veido taisnu stūri, tad to var papildināt līdz kvadrātam.
Vēro, kā pirmais uzzīmētais trīsstūris tika papildināts (zilā iekrāsotā daļa), lai izveidotos kvadrāts! Pārbaudi, vai tiešām iegūtajam kvadrātam visas malas ie vienāda garuma. To vari izdarīt, skaitot rūtiņas.
 
YCUZD_240507_6339_9 (1).png
 
Ja četrstūrim \(2\) malas ir vienāda garuma un tās veido taisnu stūri, tad to var papildināt līdz kvadrātam.
Vēro, kā pirmais uzzīmētais četrstūris tika papildināts (zilā iekrāsotā daļa), lai izveidotos kvadrāts! Pārbaudi, vai tiešām iegūtajam kvadrātam visas malas ir vienāda garuma.
 
YCUZD_240507_6339_10 (1).png
 
Papildināšana, lai iegūtu taisnstūri
 
Uzzīmēto trīsstūri vai četrstūri var papildināt līdz taisnstūrim.
 
Vēro, kā četrstūri ir papildināti līdz iegūts taisnstūris!
 
YCUZD_240507_6339_7 (1).png
 
YCUZD_240507_6339_8 (1).png