Katram daudzstūrim var aprēķināt apkārtmēru jeb perimetru. 
Lai noteiktu daudzstūra apkārtmēru jeb perimetru, jāizmēra visus malu garumus un jāaprēķina visu malu garumu summa.
Perimetrs ir figūras visu malu garumu summa. Perimetru apzīmē ar lielo burtu \(P\). Rēķinot perimetru, jāpievērš uzmanība malu garumu mērvienībām.
Četrstūra perimetrs
 
Četrstūrim \( ABCD\) malu garumi ir dažādi.
YCUZD_081023_5608_21.svg
 
Ja četrstūra \(ABCD\) malu garumi ir
\(AB\) \(=\) \(6\) \(cm\) 
\(BC\) \(=\) \(4\) \(cm\)
\(CD\) \(=\) \(5\) \(cm\)
\(DA\) \(=\) \(3\) \(cm\)
 
Tad, saskaitot visu malu garumus kopā, četrstūra apkārtmērs jeb perimetrs ir \(18\) \(cm\).
 
\(AB\) \(+\) \(BC\) \(+\) \(CD\) \(+\) \(DA\)
\(P\) \(=\) \(6\) \(cm\) \(+\) \(4\) \(cm\) \(+\) \(5\) \(cm\) \(+\) \(3\) \(cm\) \(=\) \(18\) (\(cm\))
 
Taisnstūra perimetrs
 
Taisnstūris \(ECVR\)
 
YCUZD_081023_5608_22.svg
Svarīgi!
Taisnstūrim pretējo malu garumi ir vienādi.
\(EC\) \(=\) \(VR\)
\(CV\) \(=\) \(ER\)
 
Ja taisnstūra \(ECVR\) mala \(EC\) ir \(3\) \(cm\) gara, bet mala \(CV\) ir \(5\) \(cm\) gara, tad tā apkārtmērs jeb perimetrs ir \(16\) \(cm\).
\(EC\) \(+\) \(CV\) \(+\) \(VR\) \(+\) \(RE\)
\(P\) \(=\) \(3\) \(cm\) \(+\) \(5\) \(cm\) \(+\) \(3\) \(cm\) \(+\) \(5\) \(cm\) \(=\) \(16\) (\(cm\))
 
Kvadrāta perimetrs
 
Kvadrāts \(UTSZ\)
 
YCUZD_081023_5608_23.svg
Svarīgi!
Kvadrāta visas malas ir vienāda garuma.
\(UT\) \(=\) \(TS\) \(=\) \(SZ\) \(=\) \(ZU\)
Ja kvadrāta \(UTSZ\) mala \(UT\) ir \(5\) \(cm\) gara, tad tā apkārtmērs jeb perimetrs ir \(20\) \(cm\).
\(P\) \(=\) \(5\) \(cm\) \(+\) \(5\) \(cm\) \(+\) \(5\) \(cm\) \(+\) \(5\) \(cm\) \(=\) \(20\) (\(cm\))
 
Perimetru var aprēķināt ne tikai zīmētām figūrām, bet arī ikdienā sastopamās situācijās. Vēro attēlu!
 
YCUZD_240507_6339_1_2.svg
 
Attēlā ir māja, kuras teritorijai apkārt ir izveidots žogs. Žogs veido četrstūra figūru ar dažādiem malu garumiem. Aprēķinot žoga perimetru jeb apkārtmēru, var, piemēram, uzzināt, cik garu lampiņu virtenīti vajadzēs, lai Ziemassvētkos žogu izrotātu.
 
YCUZD_240507_6339_1_1.svg
 
Attēlā ir suņiem domātais atpūtas laukums. Šajā situācijā apkārt izveidotais žogs veido taisnstūri, jo redzam, ka pretējo malu garumi ir vienādi. Aprēķinot šī žoga perimetru jeb apkārtmēru, var, piemēram, uzzināt, cik garu brīdinājuma vai dekorējuma lenti vajadzēs, lai to apliktu visapkārt žogam.
 
Papildus vari noskatīties arī tavaklase.lv mācību video par dažādu daudzstūru perimetru aprēķināšanu.