Taisnstūra laukuma aprēķināšana, izmantojot rūtiņu tīklu
 
Taisnstūrim var aprēķināt ne tikai perimetru, bet arī virsmas laukumu.
Laukumu mērīsim kvadrātiņos jeb rūtiņās.
Lai noteiktu taisnstūra laukumu, izmantojot rūtiņu tīklu, jāsaskaita, cik rūtiņu jeb kvadrātiņu atrodas figūras iekšpusē. Laukumu apzīmē ar lielo \(S\) burtu.
1_5_zils_hor.png
 
Taisnstūra garāka mala sastāv no \(5\) rūtiņām un tādas ir \(2\) rindas.
\(S\) \(= 5 + 5 = 10\) rūtiņas
Tātad zilā taisnstūra laukums ir \(10\) rūtiņas.
 
YCUZD2209144448tēma35uzdevumi27.svg
 
Taisnstūra \(UERT\) laukums ir \(15\) rūtiņas, jo garākā mala sastāv no \(5\) rūtiņām un tādas ir \(3\) rindas.
\(S\) \(= 5 + 5 + 5 = 15\) rūtiņas
 
Taisnstūra \(KOPL\) laukums ir \(12\) rūtiņas, jo garākā mala sastāv no \(4\) rūtiņām un tādas ir \(3\) rindas.
\(S\) \(= 4 + 4 + 4 = 12\) rūtiņas
 
Taisnstūra laukumu salīdzināšana
 
Taisnstūra \(UERT\) laukums ir lielāks nekā taisnstūra \(KOPL\) laukums, jo \(15\) rūtiņas ir vairāk nekā \(12\) rūtiņas.
 
Par cik rūtiņām taisnstūra \(UERT\) laukums ir lielāks nekā taisnstūra \(KOPL\) laukums?
Par cik – nozīmē atņemt. No lielākā laukuma atņem mazāko laukumu!
 
\(15 - 12 = 3\)
 
Tātad taisnstūra \(UERT\) laukums ir par \(3\) rūtiņām lielāks nekā taisnstūra \(KOPL\) laukums.