Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Teātri Latvijas teātru izveide un darbības stils, režisori, aktieri, iestudējumi: Nacionālais teātris, Dailes teātris, minoritāšu teātri, citi Rīgas un provinču teātri.
2. Mūzikas dzīve: Nacionālā opera un balets Nacionālās Operas izveide, mākslinieki, iestudējumi, režisori; profesionāla baleta aizsākumi, personības.
3. Mūzikas dzīve: Dziesmu svētki Dziesmu svētku nozīme kultūrā: atskats to vēsturē, tradīcijas atjaunošana, svētku norise, ietekme sabiedrībā; komponisti, mūzikas ievirzes.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Analizē avota tekstu par teātri 3. izziņas līmenis vidēja 1p. Prasme analizēt avota tekstu, formulēt apgalvojumus, spriedumus.
2. Nosaki attēlā pārstāvēto teātri 2. izziņas līmenis zema 1p. Kultūras objektu atpazīšana, zināšanu nostiprināšana.
3. Izvērtē apgalvojumus par teātriem 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Zināšanu nostiprināšana, papildināšana.
4. Savieto lugas autoru ar viņa darba nosaukumu 3. izziņas līmenis vidēja 3p. Iepriekš apgūto zināšanu aktualizēšana, papildināšana, nostiprināšana.
5. Atpazīsti teātra personību un tās raksturojumu 3. izziņas līmenis vidēja 1p. Zināšanu nostiprināšana, prasme formulēt izteikumus, atlasīt informāciju.
6. Atpazīsti teātra personību un tās raksturojumu 3. izziņas līmenis vidēja 1p. Zināšanu nostiprināšana, prasme formulēt izteikumus, atlasīt informāciju.
7. Atbildi jautājumus par Nacionālo operu 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Zināšanu nostiprināšana.
8. Nosaki Nacionālās operas mākslinieku 3. izziņas līmenis vidēja 1p. Prasme formulēt spriedumus, zināšanu nostiprināšana.
9. Savieto operas autoru un viņa darba nosaukumu 3. izziņas līmenis vidēja 3p. Iepriekš apgūtās mācību vielas aktualizācija, zināšanu nostiprināšana.
10. Raksturo personības lomu latviešu operas attīstībā 3. izziņas līmenis vidēja 1p. Kultūras pārnacionālās ietekmes izpratnes pilnveidošana.
11. Atbildi jautājumu par Dziesmu svētkiem 1. izziņas līmenis zema 1p. Zināšanu nostiprināšana.
12. Analizē Dziesmu svētku plakāta informāciju 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prasme vērtēt vizuālo avotu, formulēt spriedumu.
13. Raksturo Dziesmu svētku plakāta simbolus 3. izziņas līmenis vidēja 1p. Mākslas simbolikas analīze, izpratne, prasme vērtēt vizuālo avotu.
14. Atbildi jautājumu par Dziesmu svētkiem 3. izziņas līmenis vidēja 1p. Pilnveido izpratni par politikas ietekmi uz kultūru, zināšanu nostiprināšana.
15. Izvēlies argumentus uzskatam par Dziesmu svētkiem 3. izziņas līmenis vidēja 1p. Prasme analizēt vizuālo avotu, formulēt secinājumus.
16. Raksturo personības lomu mūzikas dzīvē 3. izziņas līmenis vidēja 1p. Zināšanu papildināšana, prasme atlasīt informāciju.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Teātri 00:00:00 vidēja 5p. Testā apkopoti uzdevumi, kas nostiprina un papildina zināšanas par teātri, tā personībām, sekmē prasmi izvēlēties atbilstošo formulējumu, sekmē vizuālo atmiņu.
2. Opera un balets 00:00:00 vidēja 8p. Testā apkopoti uzdevumi, kas nostiprina, papildina zināšanas par latviešu operu, tās māksliniekiem un vadītājiem, sekmē 0prasmi atlasīt formulējumus, aktualizē zināšanas par pasaules mēroga darbiem.
3. Dziesmu svētki 00:00:00 vidēja 6p. Testā apkopoti uzdevumi, kas nostiprina un papildina zināšanas par dziesmusvētkiem, to nozīmi kultūras dzīvē, mūzikas personībām; sekmē izpratni par kultūras saikni ar politikas ietekmēm.
4. Tēmas uzdevumu apkopojums 00:00:00 vidēja 16p. Testā apkopoti uzdevumi, kuri parāda teātru un mūzikas daudzveidību, ļauj nostiprināt izpratni par izcilu personību lomu, sekmē prasmi atlasīt loģiskus spriedumus, nostiprina zināšanas.