Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

8p.
1. Atbildi jautājumus par Nacionālo operu 2p.
2. Raksturo personības lomu latviešu operas attīstībā 1p.
3. Nosaki attēla par mūziku raksturojumu 1p.
4. Nosaki Nacionālās operas mākslinieku 1p.
5. Savieto operas autoru un viņa darba nosaukumu 3p.