Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6p.
1. Izvēlies argumentus uzskatam par Dziesmu svētkiem 1p.
2. Analizē Dziesmu svētku plakāta informāciju 1p.
3. Raksturo Dziesmu svētku plakāta simbolus 1p.
4. Atbildi jautājumu par Dziesmu svētkiem 1p.
5. Atbildi jautājumu par Dziesmu svētkiem 1p.
6. Raksturo personības lomu mūzikas dzīvē 1p.