Noslēguma testi vēsturē

Teorija

Uzdevumi

1. Papildini tekstu par reliģiju

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. Nosaki skaidrojumu attēlam

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Raksturo attēlu ar dievību

Grūtības pakāpe: augsta

2
4. Raksturo būvi attēlā I

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Izvērtē apgalvojumu par arhitektūru

Grūtības pakāpe: zema

2
6. Raksturo būvi attēlā II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Papildini tēzes par būvniecību

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Nosaki attēla aprakstu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Izvērtē un grupē attēlus

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Skaidro jēdzienus saistītus ar mākslu

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Raksturo mākslas paraugu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Nosaki attēla atbilstību

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Papildini izklaižu aprakstus

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Pēti attēla vēstījumu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Papildini romiešu vērtību apskatu

Grūtības pakāpe: vidēja

3
16. Papildini tekstu par Ciceronu

Grūtības pakāpe: vidēja

6
17. Analizē romiešu autora tekstu I

Grūtības pakāpe: augsta

2
18. Saisti aprakstu ar attēlu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
19. Analizē romiešu autora tekstu II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
20. Nosaki stoicisma uzskatus

Grūtības pakāpe: augsta

2
21. Saisti attēlu ar zinātni

Grūtības pakāpe: vidēja

1
22. Papildini tekstu par romiešu izglītību

Grūtības pakāpe: augsta

10
23. Izvērtē apgalvojumus par modi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
24. Raksturo modi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
25. Raksturo attēla saikni ar kristietību

Grūtības pakāpe: zema

1
26. Papildini tekstu par kristietības sākotni

Grūtības pakāpe: vidēja

4
27. Raksturo attēlu ar Pompejiem

Grūtības pakāpe: vidēja

1
28. Nosaki atbildi par Romas mantojumu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
29. Grupē procesus

Grūtības pakāpe: zema

1,5

Testi

1. Romas reliģijas raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

16
2. Arhitektūras un mākslas saniegumi

Grūtības pakāpe: vidēja

16
3. Literatūra, filozofija, zinātne Romā

Grūtības pakāpe: vidēja

26
4. Romiešu izklaide, mode

Grūtības pakāpe: vidēja

12,5
5. Tēmas uzdevumu apkopojums

Grūtības pakāpe: vidēja

24,5

Materiāli skolotājiem