Teorija

Uzdevumi

1. Dzīve un saimniekošana laukos

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Lauksaimniecība Romā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Lauksaimniecības kultūras

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Mājdzīvnieki lauksaimniecībā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Nosaki zemnieku problēmas

Grūtības pakāpe: augsta

9
6. Amatniecība un tirdzniecība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Nosaki attēlā importēto preci

Grūtības pakāpe: augsta

1
8. Pēti attieksmi pret darbu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Pilsētnieku grupas ikdienā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Romiešu nodarbes un saime

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Pēti attēlu par dzīvi pilsētā

Grūtības pakāpe: augsta

2
12. Verdzības raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Vergi Romā

Grūtības pakāpe: zema

1
14. Izvērtē apgalvojumu par vergiem

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Nosaki sabiedrības grupu

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Testi

1. Darbs lauksaimniecībā, amatniecībā, tirdzniecībā

Grūtības pakāpe: vidēja

22
2. Dzīve pilsētā, vergu loma Romā

Grūtības pakāpe: vidēja

25
3. Tēmas uzdevumu apkopojums

Grūtības pakāpe: vidēja

31

Materiāli skolotājiem