Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Lauksaimniecība Romā Lauksaimniecības kultūras. Zemnieku saimniecības, situācijas pasliktināšanās; bagātās lauku saimniecības - latifundijas. Brāļu Grakhu reformas.
2. Amatniecība un tirdzniecība Amatniecības nozīme, darbs maizes ceptuvē. Nauda. Tirdzniecības kontakti, provinču loma tirdzniecībā; importētās preces.
3. Ikdienas dzīve pilsētā Bagāto un nabadzīgo romiešu ikdienas dzīve: dienas izkārtojums, darbs un attieksme pret to, laika pavadīšanas veidi. Saime, pienākumu sadalījums; sieviešu stāvoklis, bērnu audzināšana.
4. Vergi Romā Vergu darba nozīme Romā; vergu darba, sadzīves, ārstēšanas apstākļi laukos, pilsētā, izglītības nozīme. Sacelšanās Spartaka vadībā, tās sakāve.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dzīve un saimniekošana laukos 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Saimniecību raksturojums, zemnieku dzīve.
2. Lauksaimniecība Romā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Zemnieku ēdiens un apģērbs. Brāļu Grakhu reformas.
3. Lauksaimniecības kultūras 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Sekmē prasmi raksturot attēla informāciju.
4. Mājdzīvnieki lauksaimniecībā 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Sekmē prasmi raksturot attēla informāciju.
5. Nosaki zemnieku problēmas 3. izziņas līmenis augsta 9p. Papildina izpratni par zemnieku situāciju.
6. Amatniecība un tirdzniecība 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Amatniecība un tirdzniecība Senajā Romā.
7. Nosaki attēlā importēto preci 2. izziņas līmenis augsta 1p. Sekmē prasmi raksturot attēla informāciju.
8. Pēti attieksmi pret darbu 3. izziņas līmenis vidēja 2p. Papildina zināšanas, sekmē kritisko domāšanu.
9. Pilsētnieku grupas ikdienā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Bagāto un nabadzīgo romiešu ikdienas dzīve.
10. Romiešu nodarbes un saime 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Papildini apgalvojumus par romiešiem, to saimi.
11. Pēti attēlu par dzīvi pilsētā 3. izziņas līmenis augsta 2p. Sekmē prasmi raksturot attēla informāciju.
12. Verdzības raksturojums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Vergu sociālais stāvoklis, attieksme pret vergiem.
13. Vergi Romā 1. izziņas līmenis zema 1p. Vergu nodarbinātība; vergu sacelšanās.
14. Izvērtē apgalvojumu par vergiem 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Verdzība, vergu sacelšanās.
15. Nosaki sabiedrības grupu 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Nostiprina izpratni par grupu atšķirībām.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nosaki nodarbošanos Citi vidēja 1p. Sekmē prasmi saistīt vizuālo informāciju un zināšanas.
2. Izvērtē apgalvojumu Citi zema 1p. Amatniecība un tirdzniecība Senajā Romā.
3. Izvērtē apgalvojumus par maiznīcu Citi zema 1p. Maizes cepšana un pārdošana Senajā Romā.
4. Ikdienas dzīve Citi vidēja 3p. Papildina zināšanas, lasītprasmi.
5. Verdzība Citi vidēja 10p. Papildina zināšanas, sekmē lasītprasmi.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbs lauksaimniecībā, amatniecībā, tirdzniecībā 00:25:00 vidēja 22p. Lauku saimniecības, to produkcija; zemnieku statuss, darbs un sadzīve; latifundijas. Amatniecības loma, tirdzniecības sakari, nozīme.
2. Dzīve pilsētā, vergu loma Romā 00:25:00 vidēja 25p. Bagāto un trūcīgo pilsētnieku ikdiena, iespējas, izklaide. Vergu darba loma, attieksme pret vergiem, vergu iespējas.
3. Tēmas uzdevumu apkopojums 00:35:00 vidēja 31p. Skolēns pilda testu, kas nosedz galvenos tēmā aplūkotos jautājumus un faktus.