Noslēguma testi vēsturē

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Romiešu reliģija Romiešu gari un dievi; grieķu ietekme romiešu reliģijā; cittautu dievi; imperatora kults. Zīlēšanas nozīme, reliģijas loma sabiedrībā.
2. Celtniecība Romā Arhitektūras daudzveidība Romā - akvedukti, insulas, villas, arkas; Panteons, Kolizejs. Celtniecības materiāli, Romas ceļi.
3. Māksla Romā Romas reālistiskais portrets, grieķu ietekme mākslā; romiešu mozīkas - tehnika, sižeti; romiešu freskas.
4. Romiešu izklaides Teātris, tā nozīme. Gladiatoru cīņu izcelsme, gladiatoru skolas, statuss sabiedrībā. Zirgu skriešanās sacīkstes cirkā.
5. Literatūra un runas māksla Literatūra attīstība un žanri, ievērojamākie Romas autori. Orators Cicerons un viņa nozīme.
6. Zinātne, filozofija Romiešu zinātnes izpratne; sasniegumi praktiskajās zinātnēs; ievērojami sacerējumi. Stoicisma filozofija.
7. Mode Romā Apģērbs, tā veidi un materiāli, auduma amzgāšana. Romiešu apavi. Rotaslietas. Skaistumkopšanas paradumi.
8. Kristietības aizsākumi Kristietības izcelsme, leģendas par Kristu, viņa mācības idejas un sekotāji. Attieksme pret kristiešiem, tās maiņa. Katakombas, bazilikas - sapulču vietas.
9. Pompeji un Herkulāna Vezuva izvirdums 79. gadā; Pompeju un Herkulānas bojāeja, aculiecinieka vēstījums. Pētījumi Pompejos, atradumu nozīme, māksla.
10. Romas mantojums Latīņu valodas ietekme, romiešu nosaukumi, literatūras ietekme. Romiešu devums arhitektūrā, mākslā u.c.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Papildini tekstu par reliģiju 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nostiprina zināšanas, lasītprasmi.
2. Nosaki skaidrojumu attēlam 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nostiprina, pārbauda zināšanas, prasmi raksturot attēlu.
3. Raksturo attēlu ar dievību 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Papildina zināšanas, prasmi analizēt tēlus.
4. Raksturo būvi attēlā I 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nostiprina, pārbauda zināšanas par arhitektūras sasniegumiem.
5. Izvērtē apgalvojumu par arhitektūru 1. izziņas līmenis zema 2 p. Pārbauda zināšanas par jēdzieniem.
6. Raksturo būvi attēlā II 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nostiprina, pārbauda zināšanas par arhitektūras sasniegumiem.
7. Papildini tēzes par būvniecību 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pārbauda zināšanas par arhitektūras attīstību.
8. Nosaki attēla aprakstu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nostiprina, pārbauda zināšanas, prasmi raksturot attēlu.
9. Izvērtē un grupē attēlus 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Sekmē prasmi grupēt kategorijās, analizējot attēlus jaunā situācijā.
10. Skaidro jēdzienus saistītus ar mākslu 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Starppriekšmetu saiknē nostiprina mākslas terminu izpratni.
11. Raksturo mākslas paraugu 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Starppriekšmetu saiknē nostiprina mākslas terminu lietojumu.
12. Nosaki attēla atbilstību 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Sekmē prasmi analizēt attēlus, papildina zināšanas par pēctecību.
13. Papildini izklaižu aprakstus 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nostiprina zināšanas par romiešu cirku, teātri, gladiatoru cīņām.
14. Pēti attēla vēstījumu 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pilnveido prasmi analizēt attēlu, saistīt tā saturu ar zināšanām.
15. Papildini romiešu vērtību apskatu 3. izziņas līmenis vidēja 3 p. Zināšanu, izpratnes pielietojums jaunā situācijā.
16. Papildini tekstu par Ciceronu 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Sekmē lasīprasmi, nostiprina zināšanas.
17. Analizē romiešu autora tekstu I 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Papildina izpratni par romiešu literatūru.
18. Saisti aprakstu ar attēlu 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pilnveido prasmi saistīt attēla un apraksta vēstījumu, pārbaudīt zināšanas.
19. Analizē romiešu autora tekstu II 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Papildina izpratni par romiešu literatūras vēstījumu.
20. Nosaki stoicisma uzskatus 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Zināšanu pielietojums jaunā situācijā.
21. Saisti attēlu ar zinātni 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pilnveido prasmi analizēt attēlu, saistīt tā saturu ar zināšanām.
22. Papildini tekstu par romiešu izglītību 3. izziņas līmenis augsta 10 p. Prasmju lietojums jaunā situācijā, papildina zināšanas.
23. Izvērtē apgalvojumus par modi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nostiprina zināšanas.
24. Raksturo modi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nostiprina zināšanas par jēdzieniem.
25. Raksturo attēla saikni ar kristietību 2. izziņas līmenis zema 1 p. Sekmē izpratni par vizuālo kristietības vēstījumu.
26. Papildini tekstu par kristietības sākotni 3. izziņas līmenis vidēja 4 p. Sekmē lasīprasmi, nostiprina zināšanas.
27. Raksturo attēlu ar Pompejiem 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka izpratni par attēla vēstījumu.
28. Nosaki atbildi par Romas mantojumu 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pārbauda zināšanas par kultūras, politikas mantojumu.
29. Grupē procesus 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Notikumi Senajā Romā.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Romiešu reliģija Citi vidēja 2 p. Daudzdievība. Kristietības pirmsākumi.
2. Kristietības sākotne Citi vidēja 2 p. Daudzdievība. Kristietības pirmsākumi.
3. Izvēlies atbildi par teātri Citi vidēja 1 p. Teātris Senajā Romā.
4. Izvērtē apgalvojumus par Pompejiem Citi vidēja 2 p. Pārbauda zināšanas.
5. Izvēlies atbildi par kristietību Citi vidēja 1 p. Kristietība Romā mūsu ēras pirmajos gadsimtos.
6. Grupē notikumus Citi zema 1,5 p. Notikumi Senajā Romā.
7. Nosaki attēla piederību Citi vidēja 1 p. Pārbauda zināšanas, prasmi atšķirt kultūru īpatnības.
8. Izvērtē apgalvojumus par literatūru Citi vidēja 2 p. Pārbauda zināšanas par lasītprasmi, literatūru.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Romas reliģijas raksturojums 00:30:00 vidēja 16 p. Mīti, romiešu dievi, aizgūtie dievi un kulti; kristietības aizsākumi.
2. Arhitektūras un mākslas saniegumi 00:30:00 vidēja 16 p. Arhitektūras daudzveidība: sakrālās, praktiskās, izklaides būves; mākslas veidi: mozīka, freska, tēlniecība. Pompeju loma.
3. Literatūra, filozofija, zinātne Romā 00:30:00 vidēja 26 p. Literatūras sākums, ievērojamākie autori; ieskats filozofijā; zinātnes sasniegumi; izglītība.
4. Romiešu izklaide, mode 00:20:00 vidēja 12,5 p. Teātra attīstība, cirks, gladiatoru cīņas. Romiešu tērpi, frizūras.
5. Tēmas uzdevumu apkopojums 00:40:00 vidēja 24,5 p. Skolēns pilda testu, kas nosedz galvenos tēmā aplūkotos jautājumus un faktus.